RSS feed
Článok: PHP – Začíname I.
PHP – Začíname I.

PHP – Začíname I.

20.05.2006

V tomto článku by som Vás chcel zoznámiť s tým, čo PHP vlastne je, na čo sa používa a čo potrebujete na to, aby ste v PHP mohli začať programovať. Na záver článku si ukážeme jednoduchý príklad použitia PHP, na ktorom si vysvetlíme základné funkcie tohto jazyka.

Autor: Rastislav Szabó | Hodnotenie:

PHP (skratka pre "PHP: Hypertext Preprocessor") je snáď najrozšírenejší skriptovací jazyk na internete. Používa sa na tvorbu stránok v kombinácii s HTML. Skripty PHP sa píšu priamo medzi HTML tagy a spracovávajú sa na webovom serveri.

Funguje to teda nasledovne: Keď v prehliadači kliknete na odkaz, povedzme stránky index.php, odošle sa požiadavka webovému serveru, ktorý najprv požiada PHP o spracovanie tohto skriptu a výsledok odošle naspäť do prehliadača. Výsledkom spracovania takéhoto skriptu je statický HTML kód (tu je podstatný rozdiel oproti Javascriptu, ktorý beží dynamicky, v internetovom prehliadači). Ak teda PHP skript správne pracuje v jednom prehliadači, máte istotu, že bude rovnako pracovať aj vo všetkých ostatných prehliadačoch.

Na písanie skriptov PHP nepotrebujete žiadny špeciálny program, pretože skripty PHP sa vpisujú priamo do HTML kódu stránky. Na začiatok vám postačí napríklad Poznámkový blok, alebo váš obľúbený HTML editor. Na to, aby ste PHP skript spustili, musí byť umiestnený na serveri s podporou PHP. Súbor by mal mať príponu *.php namiesto štandardného *.html, aby server rozpoznal, že webový server má požiadať PHP o jeho spracovanie a až potom ho odoslať užívateľovi.

Na testovanie môžete použiť freehostingové servery s podporou PHP, napríklad webzdarma.cz, alebo php5.sk.

Ak chcete PHP skripty spúšťať aj na vašom domácom počítači, musíte si nainštalovať webový server a PHP. Ak ste používateľom Windowsu, odporúčam Vám inštaláciu PHP Home Edition. Je to inštalačný balík, ktorý Vám automaticky nainštaluje webový server Apache, PHP a aj databázu MySQL (budeme sa jej venovať neskôr). Iné inštalačné balíky, ako i inštalácie pre Linux nájdete na www.php.sk. Upozorňujem však, že inštalácia PHP prostredníctvom iných balíkov nie je veľmi jednoduchá...

Dosť bolo teórie, na nasledujúcich riadkoch si vytvoríme váš prvý PHP skript. Bude to veľmi jednoduchá stránka, ktorá nám vypíše výsledok súčinu 5 x 7 :-)

Vytvorte teda súbor ahoj.php s nasledovným kódom:

 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>Môj prvý PHP skript</title>
 4. <body>
 5. <?php
 6. $a = 5;
 7. $b = 7;
 8. $vysledok = $a * $b; // sucin premennych a a b
 9. echo "<h1>Ahoj, ja som tvoj prvý PHP skript</h1>";
 10. echo "Výsledok príkladu: 5 * 7 = ".$vysledok;
 11. ?>
 12. </body>
 13. </html>

Súbor ahoj.php uložte do hlavného adresára vášho webserveru (ak používate PHP Home, tak štadndardne c:\www). Spustite prehliadač a napíšte URL adresu skriptu (ak ste na vašom domácom PC, tak http://localhost/ahoj.php). Výsledok vidíte na nasledovnom obrázku:

Prejdime k vysvetleniu príkladu.

Každý PHP skript je v stránke uzvaretý medzi

 1. <?php
 2. ?>

Všetko medzi týmito tagmi sa považuje za PHP skript, všetko ostatné za klasické HTML.

Každý dobrý programovací jazyk umožňuje zapísať do kódu okrem programu aj komentáre, ktoré môžu programátorovi pomôcť napríklad pri neskoršej úprave textu. My sme do kódu zapísali komentár

 1. // sucin premennych a a b

Každý komentár sa pri spracovávaní ignoruje, takže komentármi šetriť nemusíte. Na zápis komentárov používame v PHP 3 spôsoby:

 1. // toto je jednoriadkový komentár (od // až po koniec riadku)

 1. /*
 2. toto je viacriadkový
 3. komentár
 4. */

 1. # toto je iný jednoriadkový komentár

Kód "Ahoj, ja som Tvoj prvý..." sa nazýva reťazec. Reťazec je každý text, zapísaný v úvodzovkách, alebo v apostrofoch. Nasledovné reťazce sú teda zhodné:

 1. "auto"
 2. 'auto'

Príkazom echo jednoducho vypíšeme obsah reťazca, alebo premennej.

Premenná je úsek v pamäti počítača, v ktorom môžeme počas behu programu uchovávať reťazce, čísla, či iné dáta. Je to užitočné pre výpočty a pre vymieňanie dát medzi jednotlivými úsekmi programu. Každá premenná zapísaná v jazyku PHP sa musí začínať znakom $.

Vloženie dát do premennej uskutočňujeme priraďovacím operátorom = (pozor, nemýľte si ho s porovnávacím operátorom napr. z Pascalu! „=“ v PHP je teda ekvivalentné „:=“ v Pascale).

Názov premennej si môžete zvoliť aký chcete, jediné obmedzenie je, že ho môžu tvoriť iba písmená abecedy a číslice, prípadne podtrhovníky. Po znaku $ musí nasledovať písmeno, alebo podtrhovník. Príklady:

 1. $a = 5; // do premennej $a sme priradili číslo 5

 1. $janko = "Ján Zavarovský"; // do premennej $janko sme priradili reťazec

Vráťme sa teda k nášmu príkladu. Do premennej $a sme uložili číslo 5, do premennej $b číslo 7 a do premennej $vysledok ich súčin. Príkazom echo sme vypísali najprv nadpis stránky a potom aj hodnotu premennej $vysledok. Všimnite si, že na spájanie reťazcov používame znak bodky (tú sme použili na pripojenie hodnoty premennej $vysledok k reťazcu "Výsledok príkladu... ").

Na záver by som snáď ešte dodal, že každý príkaz v PHP musí byť ukončený bodkočiarkou. Ak na nejakú z nich zabudnete (resp. ak spravíte akúkoľvek syntaktickú, alebo i inú chybu), nastane chyba.

PHP rozlišuje rôzne druhy chýb, na niektoré menej vážnejšie iba upozorní výpisom chybového hlásenia, pri závažnejších chybách však okrem varovania nastane aj zastavenie vykonávania skriptu. Teraz si schválne skúste v našom príklade jednu z bodkočiarok vymazať. Nastane jedna z najvážnejších (a aj najčastejších) chýb – chyba pri parsovaní, teda chyba syntaxe. Mali by ste dostať chybové hlásenie podobné tomuto:

Parse error: parse error, unexpected T_ECHO, expecting ',' or ';' in C:\www\grafika.sk\ahoj.php on line 11

Všimnite si, že chybové hlásenie pri syntaktickej chybe býva dosť často mylné. Ja som vymazal bodkočiarku na desiatom riadku, no PHP hlási chybu na jedenástom riadku... No ak sa nad tým hlásením zamyslíte, mali by ste prísť na to, že je to vlastne logické :-)

Toľko na úvod nášho seriálu, v najbližšom dieli si ešte trošku „rozpitváme“ premenné.

Všetkým záujemcom o PHP odporúčam stiahnuť PHP manuál, ktorý je i čiastočne preložený do slovenčiny. Bude pre vás vhodným doplnkom pri čítaní tohto seriálu, ako i pri samotnom programovaní.

--  Rastislav Szabó  --


Ohodnoťte článok :
zlý dobrý
Diskusia