RSS feed
Článok: Znak @ alebo zavináč
Znak @ alebo zavináč

Znak @ alebo zavináč

02.11.2009

Znak, ktorému na Slovensku hovoríme zavináč, nie je výmyslom modernej výpočtovej techniky. Tento zaujímavý znak sa objavil už omnoho skôr než prvé počítače, či zavinutý sleď so zeleninou v kyslom náleve.

Autor: Placka | Hodnotenie:

Aj keď presný dátum jeho vzniku nie je známy, niektorí sa zhodujú, že ho poznali už v 6., alebo 7. storočí. Iní tvrdia, že sa objavil až v 12. storočí. Možné však je, že znak má staršie korene, v 12. storočí sa však začal opäť používať. Znak @ vraj vznikol ako ligatúra dvoch písmen: a a d z latinskej predložky „ad“, ktorá znamená pri, k, proti. Okrúhle ťahy písmen a a d sa spojili, horný výbežok (ascender) písmena d sa výrazne zväčšil a zahol doľava. Znak „at“ bol takisto nájdený v talianskej obchodnej dokumentácii z roku 1536. Na anglosaskom území sa „obchodnícke at“ používalo v zmysle uvádzania ceny alebo hodnoty za jednotlivý výrobok (at price of ... [each]), napríklad: 3 sudy @ 0. V Španielsku a taktiež v Portugalsku poznáme tento znak ako „arroba“, ktorý označuje mernú jednotku hmotnosti (11,502 kg) a používa sa predovšetkým vo vinohradníctve. Názov vraj pochádza z arabského slova „al-roube“, čo znamená štvrtina. Takže arroba znamená štvrtinu nejakej väčšej jednotky. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa tento znak začal používať v počítačovom programovaní a ako znak v e-mailových adresách, ktorý oddeľuje meno majiteľa adresy od internetovej domény.

Znak sa v e-mailových adresách vypisuje bez medzier. Ak však názov e-mailovej adresy vypisujeme ako informáciu, napríklad na vizitkách či iných informačných materiáloch, odporúča sa, aby sa znak @ zapísal s malými medzerami pred a za ním. Tieto medzery sú v InDesigne označované ako „hair space“. Vložíte ich kliknutím na Type v hornom menu > Insert White Space > Hair Space. Takisto by mala základná spodná línia zavináča ležať v základnej línii s ostatnými písmenami, čiže spodná časť zaoblenej línie, ktorá znak obklopuje, leží pod úrovňou základnej čiary. Správny a nesprávny tvar zápisu e-mailovej adresy vidno na nasledujúcom obrázku.

Je zaujímavé, že niektoré písma v programoch na editovanie textu automaticky vypisujú zavináče z estetického hľadiska správne, tj. na základnej línii, aj keď bez želaných medzier. Tieto treba upraviť ručne. Mini prehľad ukážok e-mailových adries vypísaných niektorými serifovými a bezserifovými písmami:

Ako zaujímavosť ešte uvediem niektoré medzinárodné pomenovania tohto znaku, ktoré vychádzaju zo zoológie. Tak napríklad v Holansku zavináča volajú „opičí chvost˝, v Rusku je to „psíček“, vo Fínsku „sloní chobot“ alebo v Taliansku „slimák“.

Ako budete zavináče v texte, ktorý editujete, používať vy, je už len otázkou vašej pedantnosti.

Zdroj: Klementina Možina: Mikrotipografija

--  Placka  --


Ohodnoťte článok :
zlý dobrý
Diskusia