Adobe Illustrator: Nástroj Gradient Mesh pre začiatočníkov

0
3927

Ukážeme si ako využiť nástroj Gradient Mesh a dodať jednoduchej grafike plastický vzhľad vložením farebného prechodu, ktorý kopíruje tvar objektu. Článok má za cieľ zoznámiť začiatočníkov s nástrojom a predviesť jednoduché príklady použitia, preto uvádzam čo najviac podrobností v jednotlivých krokoch.

Keďže používam Illustrátor v anglickej verzii, budem primárne uvádzať anglické názvy a dopĺňať ich voľným prekladom.

Najprv si vytvoríme objekt (obr.1), na ktorý aplikujeme farebný prechod Gradient Mesh. Z panela nástrojov si zvoľte nástroj Elipse tool /Nástroj elipsa a nakreslite elipsu. V panely nástrojov zvoľte zelenú farbu výplne cez nástroj Fill / Výplň a žiadne použitie Stroke / Ťah (červenou preškrtnutý štvorček).

Tip: Farbu si môžete zvoliť z ponuky Swatches / Vzorkovník a následne upraviť v ponuke [b]Color / Farba alebo dvojitým poklepaním na nástrojFill / Výplň.

Pokiaľ nemáme nakreslený objekt selektovaný, vyznačíme ho pomocou nástroja Select tool / Výber. Následne si v hornej lište zvolíme voľbuObject / Objekt a Create Gradient Mesh / Vytvor sieťový prechod. Zobrazí sa nám dialógové okno v ktorom si definujeme sieť. Vyplníme riadokRows / Riadky, hodnota 4 a riadok Columns / Stĺpce, hodnota 4.

Získame na nakreslenej elipse sieť ako na obrázku 3.

Pokiaľ sme mali zvolenú možnosť Stroke / Ťah, týmto krokom sa vám zruší. Preto ak chcete zachovať obkreslenie, je dobré si ho nakresliť zvlášť. Zduplikujte si ešte pred zvolením nástroja Gradient Mesh objekt, zamknite a skryte si ho pre ďalšie použitie. (Možnosti objektu v okne Layers / Vrstvy kliknite na očko – očko zmizne a prázdny štvorček vedľa – zobrazí sa zámok).

Začneme vytvárať farebný prechod. Uistite sa, že farebný štvorček Fill / Výplň máte v popredí (obrázok 3), inak nebudete môcť definovať farby prechodu. Nástrojom Direct Selection tool / Priamy výber klikneme na niektorý kotviaci bod siete. Musí zostať plný a ostatné sa zmenia na biele. Následne v ponuke Swatches / Vzorkovník zvolíme farbu, ktorú chceme primiešať a v okne Colors / Farby ju môžeme upraviť. Preferujem svetlejšie odtiene do stredu tvaru a tmavšie do okrajov, čim sa získa dojem hĺbky a osvetlenia objektu. Získame obrázok podobný tomuto.

Každý kotviaci bod siete má vodítka, ktorými môžeme oblasť miešania farieb upravovať. Pri tejto úprave je dôležité, aby sa vodiace línie siete nedostali mimo objekt.

Nakoniec získame objekt, ktorý je vyplnený rôznymi farebnými prechodmi.

Príklady použitia:

Nemusíte zostávať iba pri monochromatickom miešaní. Experimentujte a aplikujte Gradient Mesh na akýkoľvek objekt pri ktorom sme použili možnosť farebnej výplne Fill / Výplň.

—  Martina Lukáčová