Adobe Photoshop a umenie správneho zrezania fotografie

0
3535

Článok, ktorý vznikol v spolupráci s časopisom PC REVUE, predstavuje novinky ohľadne nástroja Crop Toop v aktuálnej verzii Adobe Photoshop CS6.

Pri vyslovení slovného spojenia fotoeditácia, navyše v spojení s programom Adobe Photoshop, si pravdepodobne väčšina z vás predstaví rôzne viac, alebo menej zložité techniky na vizuálnu úpravu fotografie. Či už sú to selekcie, použitie filtrov, korekcia farieb, alebo úprava ostrosti, všetky tieto techniky spadajú do nastavení, ktoré často tvoria už pokročilé nastavenia možných úprav. Ak by sme však mali rozhodnúť, ktorá funkcia patrí medzi tie úplne najzákladnejšie, mnohým by to pravdepodobne, napriek značnej zjavnosti, asi nenapadlo.

Predstavme si preto spoločne situáciu, s ktorou sa zaručene stretol už každý, kto držal v ruke fotoaparát. Stojíte pred pozoruhodnou pamiatkou, ktorá rozhodne musí byť zvečnená na vašich záberoch. Zároveň vám pred objektívom pózuje váš rodinný príslušník, životný partner či kamarát. Stlačíte spúšť fotoaparátu a ako naschval práve v tom momente vstúpi do záberu nechcený element v podobe nepozorného okoloidúceho. Výsledok? Záber je síce skvostný, ale v rohu fotky vidíte rušivú šmuhu ľudských obrysov, ktorá kazí celkový dojem. Nakoľko už niet dostatok času na druhý pokus, budete sa musieť s finálnym produktom zmieriť a dúfať, že doma v post processingu to zvládnete nejak odstrániť. Najjednoduchšie riešenie? Odpoveďou je samozrejme odrezanie celej neestetickej časti.

Otázku, či Photoshop dokáže zrezať obrázok snáď nikto nemôže myslieť ani vážne. Vlajková loď spoločnosti Adobe, používaná zástupmi profesionálnych grafikov, webdizajnérov a fotografov, obsahujúca funkcie, ktoré mnohokrát nechávajú neznalé publikum v nemom úžase, by nemala takú triviálnu funkciu ako zrezanie? Obsahovať ju samozrejme obsahuje, otázkou je v tomto prípade skôr to, čo je na nej také nezvyčajné, prečo by sme ju mali používať v rámci tohto programu a nesubstituovať ju lacnejšími, prípadne vo windowsovom prostredí štandardne predinštalovanými alternatívami. Od aktuálnej verzie CS6 priniesol Adobe markantné zmeny ohľadne funkcii a pôsobnosti Crop Tool-u a my si teraz ukážeme, ako ho zvládnuť čo najpohodlnejšie.

V jednoduchosti je krása

Spoločnosť Adobe sa pri vývoji nových a vylepšeniach starých nástrojov sústredila najmä na pohodlnosť, rýchlosť a dostupnosť ako pre profesionálnych užívateľov, tak aj úplných nováčikov. Tomuto postupu sa nevyhol ani Crop Tool – nástroj na zrezávanie obrázkov. Nájsť ho môžeme v lište s pracovnými nástrojmi, prípadne ho vyvoláme stlačením klávesovej skratky C. Kurzorom následne vieme označiť časť, ktorú sa chystáme z obrázku vyrezať. Pre toho, kto mal už skúsenosti s predchádzajúcimi verziami Photoshopu prichádza prvé prekvapenie. Označením časti určenej na výrez sa nám toto okno na obrazovke zafixuje, ostáva pevným a my môžeme hýbať iba obrázkom v pozadí a tým meniť prípadnú scenériu, ktorú chceme v zábere zachytiť. To však neznamená, že rozmery nášho výberu nie je možné meniť. Práve naopak. Jednoduchým uchopnám a potiahnutím rohov môžeme meniť jeho pomery strán podľa nášho rozhodnutia.

Ak by sme potrebovali výsek určitých kontkrétnych rozmerov, ani to nie je v najnovšej verzií Photoshopu problémom. V hornej časti obrazovky, kde nachádzame nastavenia individuálnych pracovných nástrojov môžeme vidieť výberové pole, kde bude štandardne zvolená možnosťUnconstrained, voľné manipulovanie s rozmermi výberu bez akýchkoľvek obmedzení. Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku sa nám sprístupnia aj ostatné alternatívy.

Original ratio je pomer strán (nie veľkosť) pôvodného obrázku, číselné hodnoty sú už konkrétne nastavenia pre špecifické potreby užívateľa. Vhodným príkladom pre ich použitie môže byť nutnosť presného rozmeru pri tlačených dokumentoch. V prípade indiviuálnych nastavení hodnôt si ich pre prípadné použitie môžeme uložiť výberom možnosti Save Preset.

Pozrime sa ale bližšie na samotné okno nášho budúceho výrezu. Pozornejší už zaiste spozorovali nezvyčajné rozloženie výberu. Pomocné čiary v okne nám pomáhajú pri rozhodovaní o dôležitosti objektov na zábere, čím sa vyhneme tomu, že vyrežeme niečo čo sa môže spočiatku zdať rušivé, ale v konečnom dôsledku pridáva na celkovej vyváženosti fotografie. Na výber máme viacero tradičných pravidiel používaných ako vo fotografii, tak aj maliarskom umení. Ich výber nájdeme opäť v hornej časti obrazovky, pod súhrnným pomenovaním View. Okrem štandardne nastaveného pravidla tretín (Rule of Thirds) si môžeme vybrať medzi mriežkou (Grid), diagonálami (Diagonal), trojuholníkmi (Triangle), zlatým rezom (Golden Ratio) a zlatou špirálou (Golden Spiral). Pre pohodlnejšie scrollovanie medzi všetkými menovanými môžeme použiť klávesovú skratku O.To, ako sa nám bude dané pravidlo v našom výbere zobrazovať vieme ovplyvniť cez nastavenia Show Overlay nachádzajúce sa v tej iste tabuľke.

Funkcia Straighten (taktiež prístupná z hornej časti obrazovky) slúži podobne ako nástroj pravítko. Ak by sa nám zdalo, že horizont sa nám trochu nakláňa nie príliš realistickým spôsobom, stačí zvoliť Straighten, natiahnutím línie korigovať jeho pôvodný sklon a Photoshop sa už postará o zvyšok – výrez vyrovná do požadovanej formy. V prípade, že by sme chceli obrázok rotovať, presunieme kurzor za jeho okraj (zmení sa na zakrivenú šipku) a podľa uváženia točíme do jednej, alebo druhej strany. Zaujímavým zistením je v tomto prípade to, že Photoshop zvolený výber automaticky prispôsobuje aktuálnym rozmerom otočeného obrázku, čím zamedzuje viditeľnosti priesvitného, alebo farebného pozadia plátna.

Pred samotným potvrdením všetkých nastevení výrezu upriamime našu pozornosť na poslednú novinku, ktorá zaiste poteší mnohých nerozhodných grafikov, obávajúcich sa nenávratnosti svojich krokov. Zašrktávcie políčko Delete Cropped Pixels nám po jeho odznačení umožní ponechať pôvodný obrázok aj potom, ako aplikujeme zrezávacie nastavenia. Môžeme to pokojne skúsiť. Odznačíme spomenuté políčko a pomocou potvrdzovacieho symbolu, alebo stlačením klávesy Enter, zrežeme fotografiu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že zvyšok snímku je stratený, ale jednoduchým kliknutím do ľubovoľnej časti obrázku so zvoleným nástrojom Crop Tool ho vieme opäť zviditeľniť.

Na záver nesmieme zabudnúť ani na konzervatívnu časť uživateľov Photoshopu, ktorým stav pred inováciami verzie CS6 vyhovoval a nový výzor Crop Tool-u je pre nich nestráviteľné sústo. Náplasťou na ich rany môže byť možnosť, ukrytá pod ikonkou ozubeného kolesa – Use Classic Mode (klávesová skratka P), ktorou si môžu prinavrátiť aspoň niektoré pôvodné nastavenia tejto funkcie, známe z verzií CS5 a nižšie.

Majstrovstvo nad perspektívou

Ďalšou novinkou je nástroj Perspective Crop Tool. Na jeho sprístupnenie stačí kliknúť a podržať stlačené tlačidlo myši na ikone klasického Crop Tool-u až kým nam skryté menu neodhalí nové nastavenia pripravené k použitiu. Táto novinka umožňuje presne to, čo napovedá jej názov – úprava perspektívy.

Pre ilustráciu týchto možností je najvhodnejšie využíť záber, kde je predmet nášho záujmu, ktorý sa chystáme korigovať, snímaný z 2/3 podľadu. Zvolením funkcie Perspective Crop Tool a následným kliknutím po rohoch nášho zakriveného objektu vytvoríme akúsi sieť, bočný pohľad. Po potvrdení výberu systém prepočíta rozmery, zakrivenie a vytvorí nám čo najvernejší predpokladaný priamy predný pohľad. Rekonštruované zakrivenie perspektívy takto môžeme využiť pri tvorbe textúr, alebo pozadí pre naše grafické projekty.

Taka ako aj pri mnohých iných funkcionalitách, tak aj pri Crop Tool-e sa Adobe rozhodol zariskovať a pozmeniť ho takmer na nepoznanie. Uľahčenie výberu a aplikácie jednotlivých nastavení malo za cieľ zjednodušiť prácu s programom pre začiatočníkov a odstrániť tak prípadnú frustráciu z množstva tabuliek, nastavení, tlačidiel a iných náležitostí, ktoré z Photoshopu zvykli pre nováčikov robiť príslovečnú španielsku dedinu.Krok vskutku odvážny mal predpokladané kontroverzné prijatie verejnosťou. Kým jedna strana protestovala a protestuje, že zmeny sa v tomto prípade uberali zlým smerom, strana druhá si pochvaľuje intuitívnosť a ovládanie, ktoré sa každému dostane do krvi behom niekoľkých momentov. Každý kto súdi by mal však najskôr poznať, zoznámiť sa a preto, či už sa v konečnom dôsledku zaradíte medzi jeho fanúšikov, alebo odporcov, nový Crop Tool za vyskúšanie rozhodne stojí.

Autor: Anthraey