Adobe Premiere: Klávesové skratky 1/2

Znalosť akýchkoľvek skratiek urýchľuje prácu a porozumenie.

0
6453

Práca v Premiere nemusí byť prechádzka peklom. Poďme sa preto pozrieť v prvej časti na pár užitočných skratiek, ktoré vo svojej podstate môžte alebo nemusíte využiť. Vždy vám však urýchlia prácu.

Základné pojmy skratiek sú z dôvodu rýchlejšieho hľadania v systéme ponechané v agličtine.

Keyboard Shortcuts

V kolónke: Edit→Keyboard Shortcuts

Win: (ctrl+alt+K)

Mac: (cmd+opt+K)

Zoom IN/OUT

Win: (=)/(-)

Mac: (=)/(-)

Moje nastavenie: (.)/(-)

Hand tool

Win: (H)

Mac: (H)

Aplikovanie Video/Audio/oboje prechodu

Win: (ctrl+D)/(ctrl+shift+D)/(shift+D)

Mac: (cmd+D)/(shift+cmd+D)/(shift+D)

Go to Next/Previous edit point (aktívna)

Win: (↓)/(↑) – šípka

Mac: (↓)/(↑) – šípka

Add Edit/Cut

Skratka ktorá dokonale plní funkciu razor tool (nástroj na strihanie videa). Z osobnej skúsenosti preto používam práve túto skratku, urýchľuje strih. Funguje na princípe strihania videa za pomoci timeline

Win: (ctrl+k)

Mac: (cmd+K)

Moje nastavenie: (C)

Select clip

Win: (D)

Mac: (D)

Match Frame

Pojednáva sa o skratku, ktorej využitie môže byť napríklad: V prípade potreby náhľadu oreginálneho záberu z timeliny na takzvanom zdrojovom monitore

Win: (F)

Mac: (F)

Replace with clip

Nie je nastavená. Každopádne je to užitočná skratka v prípade že máme zostrihanú určitú sekvenciu a chceme doplniť záber z priečinku. Otvoríme si záber v Premiere na Source monitore. Označíme záber na timeline  a stlačíme klávesovú skratku v mojom prípade F1. Zapnutie tejto skratky je možné v Keyboard shortcuts. Následne do vyhľadávania napísať: “From source monitor”.

Win: (žiadna)

Mac: (žiadna)

moje nastavenie: (F1)

Swap Clips

Win: (ctrl+alt)

Mac: (cmd+opt)

Extend Edit Previous/Next clip

Win: (shift+Q)/(shift+W)

Mac: (shift+Q)/(shift+W)

Trim Next/Previous edit to Playhead

Win: (ctrl+alt+W)/(ctrl+alt+Q)

Mac: (opt+W)/(opt+Q)

moje nastavenie: (ô)/(§)

Nudge clip selection UP/DOWN

Win: (alt+↑)/(alt+↓)

Mac: (cmd+↑)/(cmd+↓)

Rolling+Ripple edit tool in one

Nahradzuje 2 skratky a to samotného rolling a ripple tool.

Win: (ctrl+ right mouse)

Mac: (opt+ right mouse)