Ako fotiť ohňostroje

0
4130

Sledovanie ohňostrojov je nepochybne veľkým zážitkom pre každého človeka. Desiatky farieb, ktoré na tmavej oblohe vytvárajú najrôznejšie abstraktné obrazy sa ľahko zapíšu do srdca každého diváka. Ako ich ale zapísať aj na našu pamäťovú kartu vo fotoaparáte tak, aby nám čo najvernejšie pripomínali chvíle, keď sme ich sledovali naživo?

Určite najdôležitejším príslušenstvom pre každého odvážlivca, ktorý sa odhodlá fotiť ohňostroje je statív. Pravdepodobne nikto nedokáže udržať fotoaparát vo vzduchu bez najmenšieho pohybu po dobu niekoľkých sekúnd – kým je otvorená uzávierka. Ďalším šikovným, ale už nie nevyhnutným, doplnkom je diaľková spúšť, resp. diaľkové ovládanie na spúšť, vďaka ktorému dokážeme eliminovať otrasy fotoaparátu spôsobené tým, že spúšť stláčame rukou.

Ohňostroje radíme medzi objekty fotenia, pri ktorých si kompozíciu musím dopredu dôsledne premyslieť. Pokiaľ sa totiž rozhodneme zmeniť kompozíciu počas odpaľovania, potrebujeme viac času na presun na iné miesto, z ktorého dokážeme skutočne dosiahnuť inú organizáciu fotky. Preto je dôležité buď prísť na miesto s dostatočným predstihom, alebo nad priestorom rozmýšľať dávno pred fotením, po príchode rozložiť statív na konkrétnom mieste a už iba čakať na odpal.

Vzhľadom na to, že ohňostroje produkujú dostatok svetla, stačí citlivosť fotoaparátu nastaviť niekde v rozmedzí ISO 50 – 100. Podobne nízko je potrebné nastaviť aj uzávierku. Z vlastných skúseností odporúčam nastavenie niekde medzi f5.6 až f16. Samozrejme stále treba počítať s logikou – čím vyššia citlivosť, tým viac svetla prijíma fotoaparát, a preto potrebujeme neustále prispôsobovať aj clonu. A rovnako do tejto rovnice pridáme uzávierku. Čím dlhšia, tým viac svetla, s ktorým musíme počítať pri nastavovaní predošlých dvoch parametrov.

Čo sa týka uzávierky je pochopiteľne dôležitá jej dĺžka. Pre tým než som išiel sám prvýkrát fotiť ohňostroje, prečítal som si niekoľko návodov. Väčšina z nich hovorila, že čím dlhšia uzávierka, tým lepšie, pretože dokážem zachytiť najväčší počet striel priamo na jednom snímku. V praxi sa mi ale táto rada neosvedčila. Je praktická pokiaľ vieme, že sú odpalové miesta rozmiestnené v priestore, kam máme namierený fotoaparát. Pokiaľ je ale odpalové miesto iba jedno, tridsaťsekundová uzávierka väčšinou spôsobí na fotke obrovský neestetický, a miestami prepálený a rozmazaný, chaos. Z osobných skúseností by som odporúčal 2 až 8 sekundovú uzávierku nastavenú s ohľadom na konkrétny aparát, citlivosť, clonu a pochopiteľne okolité podmienky a ohňostroj.

Pre stlačenie spúšte je najideálnejšie, na eliminovanie otrasov, a teda čo najvyššiu ostrosť snímky, použiť už spomenuté diaľkové ovládanie na spúšť. Pokiaľ ním nedisponujeme, môžeme nastaviť časový odstup medzi stlačením spúšte a otvorením uzávierky. Optimálnym momentom, kedy by sme mali stlačiť spúšť, je vystrelenia niektorej z rakiet do vzduchu.

S ohľadom na vzdialenosť od ohňostroja je dôležité pracovať aj s automatickým ostrením. Pokiaľ sme v dostatočnom odstupe je pochopiteľne lepšie vypnúť automatické ostrenie, objektív nastaviť na nekonečno a pohodlne už iba stláčať spúšť a užívať si ohňostroj. V prípade kratšej vzdialenosti sa mi oplatilo ponechať zapnutý autofokus, ale mať stále na pamäti, že ostriaci bod musí byť približne tam, kde raketa vystrelená do vzduchu exploduje. Pokiaľ ale disponujeme technikou, ktorá nemá veľmi rada tmu je najideálnejšie pokúsiť sa zaostriť na jeden z prvých výstrelov, následne autofokus vypnúť a spokojne pokračovať vo fotení.

Vlastné skúsenosti mi odhalili ešte jednu vec, ktorej sa môžete vyvarovať ešte predtým, než začnete vlastnú ohňostrojovú photosession. Musíte myslieť na to, že pyrotechnika často produkuje obrovské množstvo dymu. Ten často znepríjemňuje sledovanie rádovým divákom. Pre vás ako fotografa je ale nočnou morou, pretože vám nie len kazí čistotu záberu, ale na fotkách získava farbu, a tak je omnoho rušivejším pre fotoaparát ako pre ľudské oko. Preto je dôležité byť od začiatku v pohotovosti, čo najrýchlejšie optimalizovať nastavenia na prístroji a fotiť ako o život. Pri fotení ohňostrojov sú väčšinou prvé fotky zároveň aj tými najlepšími.

A nakoniec ešte jedna malá rada. Tak ako každý fotograf, aj vy budete nadšení z prvej série fotiek, ktorú urobíte. Po nej ale treba hľadieť na väčšie výzvy a snažiť sa nie len zachytiť strohý ohňostroj, ale aj ho zapracovať do prostredia. Síce sa bude stále jednať o prostredie, ktorému dominuje, ale zároveň bude súčasťou väčšieho, zaujímavejšieho a hlavne originálnejšieho celku.

Autor:  Miroslav Nemčok