Ako fotografovať: Pravidlá kompozície

V tomto článku sa budeme venovať pravidlám kompozície pri fotografovaní. K tým najzákladnejším patrí zlatý rez, pravidlo tretín a centrálna kompozícia. Ak začínate s fotografiou, ponúkneme vám cenné rady, ktoré vám pomôžu k zlepšeniu.

0
11035
Pravidlá kompozície

Naučiť sa fotografovať je v dnešnej dobe výzvou. Množstvo informácií, z ktorých si môžete vybrať, vám nezaručí ich kvalitu. Ponúkame vám návod, ktorý vám pomôže pri Vašich začiatkoch – úplný základ fotografie, ktorým je kompozícia. Na začiatok predostriem, že vnímanie kompozície nie je pre každého človeka samozrejmé. Niektorí ľudia majú „cit“ pre kompozíciu, čo je podvedomé uplatňovanie určitých pravidiel, ktoré je možné naučiť sa. Vaše fotky môžu práve vďaka dobrej kompozícii vyzerať  lepšie a zaujímavejšie.

Aby sme si ujasnili pojem kompozície vo fotografii, ide vlastne o súhrn všetkých prvkov nachádzajúcich sa na samotnej fotke. Tým máme na mysli hlavný motív, vedľajšie motívy, popredie, pozadie atď. Každý prvok, ktorý sa nachádza na fotografii, ju ovplyvňuje buď pozitívne, alebo negatívne. Vo vhodnej kompozícii sa snažíme negatívne prvky eliminovať alebo prispôsobiť tak, aby lahodili oku.

pravidla kompozicie 02pravidla kompozicie 03
Na prvom obrázku sa objavuje pár stebiel trávy, ktoré pôsobia rušivo. Ak ich odstránime, vystúpi pomyselná diagonála a umocní pocit správnej kompozície. Preto treba dbať i na drobné detaily.

Cvičenie

Pre zdokonaľovanie sa vo vnímaní kompozície je vhodné cvičenie s prázdnym rámom obrazu. Podobný hraničný rám sa nachádza i vo fotoaparáte a tvorí hľadáčik objektívu. Ohraničuje nám fotografiu a to, čo do nej ešte patrí a čo už nie. Vďaka skutočnému rámu si však lepšie dokážeme uvedomovať hranice daného obrazu. Cvičenie spočíva v tom, že si vyberieme určitú scenériu a cez prázdny rám pozorujeme, čo sa v obraze zobrazí. Posúvaním rámu do rôznych strán sa budú zobrazovať scény, ktoré sa vám budú zdať lepšie, iné zas horšie. Tie, pri ktorých scéna vyzerá krajšie, sú výsledkom lepšieho usporiadania prvkov.

Cvičenie kompozície s prázdnym rámomCvičenie kompozície s prázdnym rámom
Cvičenie s prázdnym rámom.

Veľmi dôležité je i rozhodnutie, či danú tému fotografovať na výšku alebo na šírku. Pri portrétoch sa väčšinou využíva snímanie na výšku. Krajiny sa zas často fotografujú na šírku, avšak nemusí to tak byť vždy. Vďaka uplatneniu iných pravidiel – napr. zlatého rezu, centrálneho zobrazenia či špecifického zoskupenia väčších a menších prvkov – môže krajina odfotografovaná na výšku vyzerať lepšie než na šírku a portrét taktiež opačne, než môžeme byť zvyknutí.pravidla kompozicie 06

pravidla kompozicie 07
Ten istý portrét je odfotografovaný aj na výšku, aj na šírku. V tomto prípade pôsobí lepšie ten na šírku.
pravidla kompozicie 08
Záber zachytáva krajinu, v ktorej je dominantným prvkom rieka, ostatné prvky tvoria domčeky a popredie s vrcholmi ihličnatých stromov.
pravidla kompozicie 09
Druhý záber zachytáva tú istú rieku, ale aj okolité kopce. Obidva zábery sú však kompozične správne.

V kompozícii je dobré ujasniť si najskôr hlavný motív a dominantné prvky, t. j. čo chceme mať na fotografii najvýraznejšie a, naopak, čo má byť v úzadí. Za dominantný prvok považujeme ten, ktorý je spomedzi všetkých najväčší či najvýraznejší. Od neho sa následne odvíjajú i ostatné prvky. Jeho umiestnenie v zlatom reze alebo stredovej kompozícii je iba v prospech vašej fotografie, pretože to je to, čo si divák všimne ako prvé. Takýchto dominantných prvkov sa na obraze môže nachádzať viac, preto je dobré zvážiť ich usporiadanie vo vzťahu k ploche a ostatným výrazným i menej výrazným prvkom. Komponovať prvky v obraze môžeme nielen podľa veľkostí, ale aj podľa farieb, štruktúr, línií atď.

pravidla kompozicie 10pravidla kompozicie 11
Na prvom zábere je bicykel v centrálnej kompozícii, pôsobí však fádne, príliš dokonalo. Na druhom obrázku sčasti vychádza zo záberu a táto nedokonalosť núti diváka dlhšie pozorovať danú fotografiu.

Pri zvolení stredovej kompozície je potrebné si uvedomiť, že fotografia sa môže stať fádnou. Stredová kompozícia umocňuje pocit statiky, a tým môže byť pre oko diváka menej príťažlivá. Je však vhodné využiť ju, pokiaľ má svoje opodstatnenie  a chceme ňou posilniť dojem fotografie. Zlatý rez, naopak, dokáže vniesť do fotografie pocit dynamiky a napätia, čím môže diváka zaujať.

pravidla kompozicie 12pravidla kompozicie 13
Prvá fotografia vyvoláva pocit pokoja, jemnosti, mäkkosti. Zámer fotografa tu bol jasný, keď motív umiestnil do stredu. Vedľa je fotografia toho istého motívu, je však rovnako dobrá ako prvá fotografia. Kompozične je správne umiestnená. Motív v zlatom reze vyvoláva napätie, ktoré dáva do kontrastu pokoj a jemnosť.

pravidla kompozicie 14pravidla kompozicie 15
Opäť stredová kompozícia. Druhá fotografia je skvelou ukážkou, ako sa väčší a menší prvok môže v kompozícii dopĺňať.

I nevyvážené fotografie, v ktorých je horizont úmyselne naklonený, môžu byť v prospech fotografie. Všetko záleží od zámeru autora. Fotografie, ktoré nefotíme ani vertikálne, ani horizontálne, ale na pomedzí týchto dvoch strán, môžu zaujať nezvyčajnou dynamikou, a tým upútať diváka.

pravidla kompozicie 16
Horizont na fotografii nie je vodorovný, to však dodáva fotografii dynamiku.

Tretinovému princípu v kompozícii sme sa už venovali v predchádzajúcom článku, ktorý nájdete tu. Pre lepšie pochopenie chcem poukázať na princíp zlatého rezu, nakoľko tieto dva princípy sú dosť podobné. Zlatý rez je vlastne komplikovanejšou verziou pravidla tretín. Myslím však, že najjednoduchšie bude vysvetlenie pomocou obrázkov.

pravidla kompozicie 17
Tretinový princíp v kompozícii
pravidla kompozicie 18
Zlatý rez

Experimentovanie vo fotografii je jedna z činností, vďaka ktorej si fotograf na vlastnej skúsenosti môže všímať, ako sa mení obraz, keď autor volí rôzne kompozičné princípy. Ako fotografovať? Nie je to iba o zlatom reze, tretinovom princípe či stredovej kompozícii. Formát, ktorý máme k dispozícii, môžeme využívať na šírku i na výšku.

Jednou z chýb je nevyužitie nadhľadu či podhľadu.

Fotograf by sa mal pohybovať okolo svojho objektu a skúšať rôzne uhly. V prípade, že nie je vhodné pozadie, snímanie z podhľadu je vhodnejším variantom, pretože v pozadí objektu sa nám zjaví obloha. Samozrejme, len v prípade, že fotíme v exteriéri. Fotka tak nadobudne úplne iný dojem. Podobne je to aj u nadhľadu.

pravidla kompozicie 19Takýto je zhruba náčrt základných kompozičných pravidiel v rámci umiestnenia obrazu, rozloženia prvkov a usporiadania. Sú však výnimky, ktoré – ako sa hovorí – potvrdzujú pravidlo. Určité situácie si priam žiadajú porušenie týchto pravidiel, pretože je to pre dobro danej fotografie. Je však potrebné a dobré zvážiť, či to obrazu naozaj pomôže alebo viac uškodí. Pripomínam ešte raz, že samotné experimentovanie s fotografiou vám pomôže nazerať na fotku inak a ponúkne vám nové možnosti, ktoré ste si doposiaľ nemuseli uvedomovať.

Autor: Martina Kizeková