Ako kresliť – Perspektíva I.

0
13132

Dnes sa pozrieme na kreslenie perspektívy. Vychádzam z jedného postupu, ktorý samozrejme nemusí byť ten najspoľahlivejší, alebo najsympatickejší. Ak máte záujem sa naučiť kresliť trojrozmerne voľnou rukou, ráčte vstúpiť.

Je veľmi náročné začať tutoriál po takej dlhej dobe. Ľudia nejak prestali chodiť, redaktorom sa nechce písať, nová krv sa nehrnie. Je to smutné, čakal som že na Slovensku sa nájde viac ľudí so záujmom o pozdvihovanie tejto časti internetu. Som z toho smutný priatelia.

Po niekoľkých rokoch skúseností sa Scott Robertson rozhodol vytvoriť ucelený postup na kreslenie perspektívy. Tento článok môžete považovať za pokračovanie článkov o kreslení ľudskej tváre a ľudského tela. Pri kreslení perspektívy existujú 2 možnosti. Prvá, kreslíte to čo vidíte a druhá, kreslíte niečo čo tvoríte. Samozrejme bez toho, aby ste to mali pred sebou. Jestvuje kopec skvelých ľudí, ktorí dokážu kresliť to čo vidia, no nie vždy sa vedia popasovať s druhým postupom – kreativitou.

Pozorovacie kreslenie je úspešné vtedy, ak si dokážete predstaviť čo kreslíte. Nielen vonkajší pohľad, ale aj vnútorné usporiadanie, prípadne predstavivosť z inej strany vám zaručia, že dielo bude na vysokej úrovni. Prvé čo si potrebujete uvedomiť je, ktorým smerom ide perspektíva. Ako ťahať vodiace čiary, ako ich prepojiť. Toto sa dokážete naučiť cvičením, ktoré robí majstra samozrejme. Čím viac perspektív nakreslíte, tým väčšiu predstavivosť a efektivitu práce dosiahnete. Nezúfajte preto, ak sa vám veci nepodaria na prvýkrát. Ak nechcete používať pravítko, tak si nakreslite dva body na čistý papier a skúste potiahnuť čo najrovnejšiu čiaru medzi nimi. Jednoduché, ale efektívne precvičovanie. Ak to zvládnete, tak stačia už len dve veci – použiť rovné čiary a vedieť kde ich použiť, teda už spomínaný smer perspektívy.

Nasledujúce riadky venujem teda popisu kreatívneho kreslenia perspektívy. Začneme od nuly a nakreslíme si chvost lietadla. Ide o precvičenie si a názornú ukážku kreslenia perspektívy predsa. Všetko v jednoduchých desiatich krokoch, podobne ako to robieva(l) Mius.

Krok 1:
1a. No ono tých 10 krokov predsa len rozdelím na menšie podsekcie ;-) Vytvorte si sieť liniek, ktoré vám budú pomáhať ako orientačné. Toto vyzerá naozaj jednoducho, ale v skutočnosti je to náročné. Musí to byť totiž čo najpresnejšie, keďže celá kresba stojí na nich.
1b. Nebojte sa rozmiestnenia, dôležitá je rovnobežnosť zvislých a postupná zbiehavosť horizontálnych. I keď na našom obrázku úplne nebadateľná. V smere červenej šípky by sa dané priamky mali stretnúť.
1c. Stále teda majte na pamäti, že sa tieto „nezvislé“ priamky stretnú v miznúcom bode.

Na trénovanie zbiehavosti priamok do miznúceho bodu je ideálne kresliť si trojrozmerné kocky v rade za sebou, až kým nezmiznú. Viem, nuda, ale funguje to.

Krok 2:
2a. Po zakreslení základných vodiacich čiar si nakreslite okrajovú hranu. Je to čiara, ktorú „vidíte“ zvonku a počas celej práce sa nezmení. Napríklad by ňou mohla byť pravá strana kocky, ku ktorej dotvoríte zvyšnú časť, no v našom prípade to bude stredová os objektu.
2b. Pamätajte, že táto čiara je pohľad zo strany, teda nikdy nebude rovná.

Krok 3:
3a. Zopakujte krok 2a z druhého rozmeru obrázku, teda matematicky vyjadrené v rovine „z“.
3b. V tomto bode je vlastne vytvorená šírka objektu, no len z ľavej strany. Zatiaľ nerobte zrkadlový obraz.

Krok 4:
4a. Ak máte doterajšie kroky za sebou, ste pripravení na vytvorenie predného pohľadu.
4b. Začnite pridávaním obdĺžnikov podľa vašich vodiacich čiar. V prípade neistoty rovnosti čiar pridajte ďalšie vodiace čiary.
4c. Dosiahnutím dĺžky obdĺžnika okrajovej hrany, resp. osi objektu z bodu 2a si vytvorte druhú stranu obdĺžnika, na tej istej vodiacej čiare v určitej šírke, ktorú ste si určili čiarou v bode 3a.
4d. Teraz vytvorte horizontálne časti obdĺžnikov spojením strán z bodu 4c. Pre každý obdĺžnik zvlášť samozrejme.
Je to možno ťažké vyjadriť slovami, no ak sa pozriete na obrázok, tak vám bude jasné o čom píšem.

Krok 5:
5a. Vytvoríme zrkadlovú časť čiary, ktorá určuje hrúbku objektu z bodu 3b. Použijeme na to metódu zdeformovanej plochy. Kroky na vytvorenie tejto trocha náročnej metódy sú nasledujúce:
1. Nakreslite si plochu s rohmi a bodom v pravom dolnom rohu, ktorý nazveme „a vzdialenosť“. Nie je dôležitá forma plochy, ale čím je bližšia štvorcu, tým jednoduchšie sa bude pracovať.
2. Rozdeľte plochu uhlopriečkami, aby ste dostali jej stred. Plocha sa osi objektu dotýka pravou stranou.
3. Tento stred presuniete na bočnú stranu plochy nakreslením horizontálnej vodiacej čiary a dostanete tak „pravý stredový bod“.
4. Nakreslite čiaru, vychádzajúcu z ľavého horného bodu prechádzajúcu cez „pravý stredový bod“ až kým sa nepretne s horizontálnou vodiacou čiarou. Toto prosím pekne, je zrkadlový obraz v perspektíve bodu „a vzdialenosť“.
5b. Takýchto plôch si v objekte môžete nakresliť niekoľko, ako vidno na obrázku a podľa horeuvedenej metódy získate šírku objektu z druhej strany v bodoch.

Krok 6:
6. Po vytvorení zrkadlových bodov si vytvorte v rovine „z“ krivku, ktorá prechádza týmito bodmi. podarilo sa vám tak vytvoriť dokonalý obraz hrúbky objektu.

Krok 7:
7. Teraz si vytvorte sústavu obdĺžnikov obdobne ako v bode 4, akurát s rozdielom, že tento krát sa budú nachádzať napravo od osi objektu.

Krok 8:
a. Prepojením bodu 4 a 7 dostanete výšku objektu v jeho plnej šírke. Ak by sme kreslili hranol, tu by sme už pomaličky končili. No krídlo lietadla sa zužuje smerom nahor, takže sa pripravíme na ďalší krok. Do obdĺžnikov zakreslíme ľavú stranu objektu, konkrétne jeho prierezy. Je len na nás ako vyzerajú, v ďalšom kroku ich prenesieme na druhú polovicu.

Krok 9:
9a. Zrkadlením viacerých bodov v rovine „x“ sa asi najviac pohráte. Snažte sa zachovať čistotu línií a nestrácať na deformácii z bodu 5.
9b. Je viacero spôsobov ako dosiahnuť prenesenie bodov na „druhú polovicu“ objektu, v princípe ide o kombináciu rôznych zdeformovaných plôch z bodu 5.

Krok 10:
10. Toto všetko teraz môžeme zužitkovať tak, že sme dosiahli celkový trojrozmerný pohľad na objekt. Môžeme ho obtiahnuť a získať tak dokonalú siluetu, ktorú ak by ste nakreslili len tak, bez vodiacich čiar tak ste majster. No keďže máte vytvorené aj pomocné čiary, pokojne môžete rozširovať svoje dielo a z konca chvosta lietadla spraviť trup, krídla… Danú objekt stačí správne vytieňovať a skvelá ručná perspektíva je na svete priatelia…

Táto metóda je jednou z mnohých samozrejme, nabudúce, ak bude záujem (a to poznám podľa diskusie pod článkom) vám načrtnem ako nakresliť interiér z predného pohľadu. Pripájam ešte niektoré výsledky Scotta Robertsona, ktorému ďakujem za poskytnutie materiálov na článok.

Autor:16 Juraj Ferenčík