Ako vytvoriť grafický element – kvet, krok za krokom

0
4534

V postupe si ukážeme prácu s objektami, predstavíme si nástroj Gradient, spájanie objektov do skupiny, zlučovanie objektov do jedného, zväčšovanie objektov pri zachovaní nerovnomerného tvaru.

Začneme vytvorením elipsy (nástroj Ellipse tool) , ako základu pre lupienky. Zatiaľ ju môžeme vyplniť hocijakou farbou. Označíme si ju nástrojom pre výber Selection tool (V)a skratkami Ctrl+C a Ctrl+V skopírujeme. Označenú kópiu chytíme ľavým tlačítkom mišy a presunieme podľa obrázka dole.

Elipsu znova skopírujeme a nástrojom Rotate tool (R) ju otočime do zvislej polohy podľa obrázka dole. Opäť elipsu skopírujeme a nástrojomSelection (V) kópiu presunieme dole aby sa všetky elipsy v strede jemne dotýkali.

Postup opakujeme kým nemáme všetky lupienky. Počet nechám na vašej fantázii:).

Označíme si nástrojom Select tool všetky lupienky a spojíme ich do skupiny príkazom Object – Group. Získame skupinu, ktorá sa bude pri úpravách a presunoch správať ako jeden objekt. Ešte stále označenú skupinu lupienkov skopírujeme Ctrl+C a Ctrl+V. Kópiu si zamkneme a schováme pomocou ikoniek na lište Layers/Vrstvy (na ikonu oka klikneme pre skrytie a vedľa do prázdneho okienka klikneme pre zamknutie – objaví sa zámok). K tejto kópii sa vrátime neskor.

Viditeľnú skupinu lupienkov označíme a vyplníme nástrojom Gradient/Prechod. Na pravej lište v záložke Gradient ho upravíme. Zvolíme radial/kruhový. Gradient môžeme ďalej upravovať posúvaním jazdcov a úravou farieb. Horný jazdec definuje intenzitu prechodu. Dolné jazdce definujú farbu prechodu. Dvojitým klikom na dolný jazdec sa otvorí okno pre výber farby. Zvoľte si dve základné farby pre farbu lupienkov, napríklad oranžová a žltá.

Nástrojom Ellipse tool nakreslíme kruh (pri práci s myšou držíme Shift) a vyplníme rovnakým Gradiendom ako lupienky. Kruh presunieme nad lupienky do stredu – obrázok dole. Nad kvet si môžete nakresliť pomocný kruh – bez výplne, skupinu lupienkov označiť a použiť nástroj Object – Ungroup a jednotlivé lupienky poposúvať podľa potreby aby sme získali súmerný kvet.

Pomocný kruh odstránime (Select tool + delete). Lupienky so stredom kvetu si zoskupíme: Select tool a výberom Object – Group. Skupinu si na záložke Layers/Vrstvy premenujeme (dvojitý klik na vrstvu skupiny, otvorí sa okno kde zadáme názov „kvet so stredom“). Vrátime sa ku kópii lupienkov zo začiatku práce. Na záložke Layers/Vrstvy si klikneme na prázdne okienko pri vrstve a na okienko so zámkom. Vrstvu chytíme ľavým tlačítkom myši a presunieme pod skupinu lupienkov kvetu a stredu.

Skupinu kópií lupienkov si pomocou nástroja Select tool upravíme – zväčšíme, poposúvame aby nám tvorili pekné pozadie kvetu a zmeníme farbu na svetlo žltú. Skupinu lupienkov spojíme nástrojom Pathfinder – Unite podľa obrázka dole. Získame nový spojený objekt – pozadie.

Pozadie si mierne zväčšíme. Označíme pozadie nástrojom Select tool a zvolíme príkaz Object – Path – Offset path a zvolíme zväčšenie 10px. Novému objektu definujeme obkreslenie tmavo žltou farbou – Stroke, o hrúbke 3pt. Výplň môže tiež tvoriť Gradient/Prechod.

A získame výsledný obrázok – skvelý element napríklad na scrapebook:), ktorý môžeme rôzne obmieňať.

Veľa zábavy priatelia:).

Autor:  Martina Lukáčová