Illustrator: ako si vytvoriť vlastný vektorový vzor

0
4061

Vektorový vzor (vector pattern) nájdeme v súčasnej grafike v rôznych oblastiach, od tapety, cez pozadie až po obalový dizajn a iné. Jednoduché aj zložitejšie vzory, napr. ornamentový, sú tvorené zväčša rovnakým spôsobom. V tomto článku si ukážeme ako vytvoriť jednoduchý rastrový vzor pomocou Illustratoru.

1. Skôr ako sa pustíme do samotného vzoru, vytvoríme štvorec, cca 45 x 45 mm, bez výplne len s ťahom Stroke 1 pt, ľubovoľnej farby, ktorý bude slúžiť ako vodítko. Aby bol stále namieste, uzamkneme ho pomocou Object > Lock > Selection (Ctrl + 2). Pre presné narábanie s grafikou môžeme zobraziť sieť dokumentu View > Show Grid.

2. Vytvoríme základný štvorec vzoru ľubovoľnej farby (napr. tyrkys) s rozmermi 4 x 4 mm. Stred vzorového štvorcu umiestnime do ľavého horného rohu základného štvorcu s červeným obrysom, modrý štvorec umiestnime zaň (klik pravým, Arrange > Sent to Back), aby sme mali prehľad o umiestnení jednotlivým prvkov, obr. 2.png. So stlačeným Shift-om + Alt-om presunieme kópiu vzorového štvorcu na opačnú stranu, kde stred bude opäť hore v pravom rohu zákl. štvorcu.

3. Pomocou nástroja Blend Tool (W), vytvoríme rad štvorcov, s pravidelnými odstupmi: 2x klikneme na Blend Tool na palete nástrojov, rozbalí sa nám ponuka, z ktorej vyberieme Spacing > Specified Steps, nastavíme ho na 6 a klikneme OK. S takto pripraveným nástrojom klikneme najprv na jeden z 2 vzorových štvorcov a následne na druhý.

Aby sa rad štvorcov správal ako objekt, treba ísť na Object > Expand.

4. Opäť so stlačeným Shiftom a Altom presunieme kópiu celého radu štvorcov na opačnú stranu, dolnú časť základného červeného štvorca, tak aby sa stredy kryli s jeho spodnou stranou, obr. 5.png. Podobne ako v predchádzajúcom bode, pomocou nástroja na prelínanie Blend Tool (W)vytvoríme zvislý plynulý prechod s rovnakým počtom krokov 6. Z celého rastra treba opäť spraviť objekt, Object > Expand.

5. Aby vzor fungoval celoplošne bez nejakých medzier, musíme ho upraviť. Odomkneme základný červený štvorec, Object > Unlock all, vyplníme ho červenou farbou. Mal by byť umiestený nad vznikajúcim modrým rastrom. Označíme oba objekty a z palety Pathfinder zakliknemeCrop.

6. Máme základ rastrového vzoru, z ktorého Nový vzor (New Swatch) vytvoríme pomocou palety Swatches. Označíme objekt a jednoducho ho presunieme do palety Swatches, kde sa preň automaticky vytvorí okno. Ak ho chceme pomenovať stačí naň na palete 2x kliknúť a zadať názov.

7. Takto vytvorený vzor môžeme použiť na rôzne objekty, aby sme si overili ako to funguje, vytvoríme napríklad elipsu s priemerom 90 mm a vyplníme ju našim rastrom.

8. Vzorkovník Swatches funguje ako živá paleta, to znamená, ak chceme napríklad zmenšiť veľkosť rastrových štvorcov, jednoducho zmenšíme základ rastrového vzoru (vytvorený štvorcový raster z bodu 5.) a so stlačeným altom ho presunieme na miesto terajšieho vzoru, automaticky sa zmení veľkosť vzoru výplne, ktorý sme použili pre elipsu. Ak chceme zachovať pôvodný vzor aj nový zmenšený jednoducho vytvoríme Nový vzor, s iným pomenovaním. Podobným spôsobom sa dá meniť aj sfarbenie, usporiadanie atď., stačí si to len vyskúšať:)

Autor:  Lívia Mezovská