Illustrator: Nástroj stopa štetca (brush)

0
3477

V tomto článku sa zoznámime s možnosťami nástroja štetec v prostredí Illustrátoru. Dozviete sa, že tento nástroj neslúži len na klasické použitie, ako je kreslenie, či maľovanie, ale má aj mnohé iné funkcie.

Pre zobrazenie palety Stopy(Brushes) je potrebné zvoliť Window > Brushes, skratka pre používanie tohto nástroja je B.

1. Štyri druhy štetcov(stôp)

Rozlišujú sa v grafickom pôsobení na cestu (path), na ktorú sú aplikované:

KALIGRAFICKÝ ŠTETEC (Calligraphic brush)

jedná sa o štetec, ktorý je definovaný natočením, tvarom stopy štetca. Pre zobrazenie len kaligrafic. štetcov treba označiť z možností palety Stopy(Brushes) > Zobrazit kaligrafic. stopy štetca (Show Calligraphic Brushes), podobným spôsobom sa dajú vybrať aj ostatné typy stôp štetcov.

ROZSIEVACÍ ŠTETEC (Scatter brush)

rozptyľuje grafiku pozdĺž, okolo cesty, na ktorú je aplikovaný.

OBJEKTOVÝ ŠTETEC (Art brush)

definuje grafiku – kresbu ako štetec, ktorá je umiestnená na cestu.

ŠTETEC S VZOROM (Pattern brush)

umožňuje špecifikovať 5 bodov/ vzorov pre jeden štetec, ktoré sú použité na cestu.

2. Vytvorenie a nastavenie novej stopy štetca

závisí od toho aký typ štetca vytvárame.

Príklad: Na druhom obrázku sme najprv vytvorili grafiku – zelený kruh, z ktorého vznikol Rozsievací štetec (Scatter Brush) tak, že sme nami vytvorený kruh pretiahli do palety Stopy(Brushes). Ekvivalentná možnosť je, že s označeným kruhom kliknete na možnosti palety Stopy a označíteNová stopa štetca (New Brush). Automaticky sa ukáže okno, kde si môžete vybrať z ponuky všetkých typov štetcov.

Označili sme Nový rozsievací Štetec (New Scatter Brush) a zaklikli Ok, hneď potom vybehne ďalšie okno s nastaveniami štetca Brush Options. Každý zo 4 druhov štetcov má svoje nastavenia, pomocou ktorých sa upravujú a menia jeho parametre. Pre Rozsievací štetec sa dá nastaviť veľkosť, rozostupy, rozmiestnenie, otočenie, farba, atď., tak ako na piatom obrázku. Po nastaveniach zakliknete OK a štetec sa objaví v palete Stopy.

Pozn.: pre ostatné typy stôp štetcov platia iné pravidlá, na zoznámenie sa s nastaveniami jednotlivých typov stôp štetcov, stačí ak na Palete Stôp 2x kliknete na daný typ štetca a rozbalí sa Vám okno s možnosťami, pomocou ktorých sa upravujú a menia parametre stôp štetcov.

3. Aplikácia stopy štetca na cestu

sa dá buď vybratím štetca z ponuky Palety Stopa(Brushes) a následne jednoducho kreslením pomocou nástroja Štetec(Brush) B z Palety nástrojov. Druhou možnosťou je aplikácia štýlu štetca na už existujúcu cestu (obrázok 6).

4. Živá úprava stôp štetcov

Podobne ako mnohé ostatné nástroje v Illustratore, už vzniknutá stopa štetca sa dá spätne upraviť a následne ako nová aplikovať na všetky cesty, na ktoré bola použitá pôvodná stopa.

Príklad: na palete Stopy(Brushes) 2x klikneme na nami vytvorený Rozsievací štetec, ktorý sme predtým nazvali zelene kruhy. Rozbalí sa nám okno s nastaveniami, ktoré sme vytvorili v bode 2. Existujúce hodnoty zmeníme ako na siedmom obrázku a klikneme OK. Automaticky vybehne informačné okno, ktoré sa pýta, či chcete ponechať pôvodnú stopu, alebo aplikovať novú, zaklikneme Použiť na Ťah (Apply to Strokes), vytvorené stopa sa automaticky aplikuje.

Pozn.: Ak by sme chceli vytvoriť podobný štetec, len s inými parametrami, musíme pôvodný zduplikovať- vyberieme z Palety Stopy(Brushes) možnosť Zduplikovať Stopu (Duplicate Brush), automaticky sa vytvorný kópia pôvodného štetca s názvom zelene kruhy copy, na ktorú už vieme aplikovať nové vlastnosti pomocou okna Brush Options.

—  Lívia Mezovská