Illustrator: Phantasm CS plug-in

0
2776

Článok prináša stručné zoznámenie sa s plug-inom, ktorý rozširuje možnosti použitia efektov, filtrov a farieb v prostredí Adobe Illustrator a ktorý svojimi nástrojmi umožňuje upravovať objekty, obrázky a text nástrojmi doteraz typickými pre Photoshop.

1. Plug-in Phantasm CS z dielne Astutegraphics má 3 úrovne: Phantasm CS, Phatasm CS Studio a Phantasm CS Designer (verzia 2, ktorá je momentálne dostupná, je obohatená o Phantasm CS Publisher). Každá z nich má v sebe rôzne nástroje pre úpravu vektorových objektov, obrázkov, textu a predtlačovú úpravu. Kľúčové vlastnosti dôležité pri grafickej tvorbe, typické pre celý plug-in sú:

Filtre a live-efekty úpravy farieb

Duotony a vektorové Halftony

Úpravy farieb a separácie

Úpravy rastrových objektov (embedded images)

2. Možnosti, ktoré tento plug-in ponúka sú naozaj rozsiahle, no pre grafikov a grafických dizajnérov by mohli byť najzaujímavejšie úpravy farieb pomocou Nástrojov úpravy obrázkov (Image adjustement tools) , ktoré dopĺňajú možnosti Illustratoru. Ide o úpravy ako Brightnes/ Contrast, Curves, Duotone, Hue/ Saturation, Invert, Levels, ktoré sú vyhradené špeciálne prostrediu Photoshopu. Vďaka plug-inu Phantasm CS sú tieto funkcie aplikovateľné priamo v pracovnom prostredí Illustratoru, a to nielen pre vektorovú, ale aj rastrovú grafiku, vďaka čomu sa ušetrí mnoho preklikávania medzi týmito dvoma špecifickými programami. Na obr.1, 2, 3 sú ukážky vektorových objektov, z ktorých prvý je pôvodný a na druhý bol aplikovaný efekt Phantasm CS:

Hue/ Saturation

Duotone

Invert

3. Ďalším výnimočným nástrojom, ktorý treba spomenúť je vektorový Halftone Effect (opäť efekt známy najmä z prostredia PSD), ktorý vďaka Phantasm CS nadobúda nový rozmer a dokáže vytvoriť rôzne druhy rastra z hocijakého typu objektu, obrázku, textu, či už vloženého alebo vytvoreného v Illustratore.

Typy rastra podľa tvaru/shape:

bodový, štvorcový,

líniový, textový,

dokonca môžete raster vytvoriť pomocou Vami zvoleného symbolu.

Keď sa rozbalí okno s možnosťami úpravy (obr. 4) už na prvý pohľad je vidno, že nástroj má mnoho možností, úplne naspodku je dokonca krivka, ktorá upravuje veľkosť zrna rastra Dot grain.

Pri tvorbe Halftone effectu je pozitívum aj to, že tento effect je automaticky vektorový, či už je vytváraný z raster obrázku, alebo vektor. grafiky, dá sa jednoducho vyzväčšovať do najväčších možných rozmerov, detail obr. 5.

4. Výhodou používania Phantasm CS (ako aj verzie 2) je, že akýkoľvek efekt ním vytvorený, sa dá spätne ovplyvňovať, meniť, alebo úplne odstrániť prostredníctvom palety Apperance.

V tomto bode je dôležité spomenúť, že ak by sme zväčšovali objekt(napr. pomocou transformácie objektu), na ktorý bol nejaký efekt Phantasm CS aplikovaný, automaticky sa efekt mení podľa zmenených proporcií. Preto ak chceme zachovať efekt na objekte, tak ako sme ho vytvorili, treba z neho vytvoriť vektorový objekt pomocou Object > Expand Appearance.

Odporúčam si tento plug-in vyskúšať, okrem mnohých možností prináša aj veľa zábavy, momentálne by sa mala dať zadarmo stiahnuť 7 dňová trial verzia 2 TU.

Autor:  Lívia Mezovská