Illustrator: Textový nástroj

0
5651

Písmo, slovo, text sú dôležitou súčasťou vizuálnej komunikácie, najmä ak sa s nimi správne narába. V tomto článku si ukážeme niektoré z možností textového nástroja v Illustratore, ktoré by mali rozšíriť a uľahčiť jeho používanie.

1. Paleta textového nástroja

Z palety nástrojov rozbalíme ponuku textového nástroja, všetkých jeho 5 možností použitia:

TYPE TOOL s klávesovou skratkou (T) je bežný textový nástroj na použitie písania zväčša do riadku.

AREA TYPE TOOL ako príklad vytvoríme kruh s ľubovoľnou výplňou a so stlačeným Area T.T. nástrojom, klikneme dovnútra kruhu a napíšeme ľubovoľný text. Ten je automaticky umiestnený tak, že ho ohraničuje obrys – oblasť nami zvoleného kruhu.

TYPE ON PATH vytvoríme napr. 6-uholník, s nástrojom Type On Path klikneme na obrysovú líniu a vložíme, resp. napíšeme text, ktorý je automaticky zalomený podľa obrysu mnohouholníka.

VERTICAL TYPE TOOL je podobný bežnému nástroju na písanie, len text je umiestnený zvislo – vertikálne, ako samotný názov nástroja naznačuje.

VERTICAL TYPE ON PATH na rozdiel od nástroja Type On Path, cesta, v našom prípade obrysová línia, na ktorú text aplikujeme prechádza textom vertikálne.

Pozn.: klávesová skratka sa používa len pre základný textový nástroj, ale treba si všimnúť, že sa jednotlivé nástroje líšia kurzormi. Poprípade, ak si chcete uľahčiť prepínanie medzi jednotlivými textovými nástrojmi, stlačením Alt + klik na Type Tool na panely nástrojov sa menia podmožnosti daného nástroja.

V rámci každého zo spomenutých nástrojov sa dá rozbaliť okno s viacerými možnosťami týkajúcimi sa umiestnenia a zalomenia textu. S označeným textom 2x klikneme na nástroj, ktorý bol použitý na vytvorenie textu (v našom prípade využijeme naposledy vytvorený text pomocouVertical Area Type Tool), automaticky sa rozbalí tabuľka s rôznymi možnosťami: Effect aplikuje na daný text efekt rozličného zalomenia textu

Align to Path určuje odstup textu od cesty (v našom prípade obrysu), na ktorý bol text aplikovaný

Flip prevracia text na opačný smer

Spacing určuje rozstupy medzi písmenami.

Jednotlivé možnosti je dobré si vyskúšať, my sme použili hodnoty ako na obr. 6. png.

2. Text v krivkách (text ako obrys)

Ak chceme z nejakého textu vytvoriť napríklad logo, väčšinou sa naň použijú rôzne farebné efekty alebo textúra, ktoré sa na normálny písaný text aplikovať nedajú. Preto je dobré previesť text na krivky, tak, že sa správa ako obrys (objekt), ktorý sa dá ďalej ľahšie upravovať.

Pre prácu s textom je v Illustrátore okrem nástroja Type Tool vytvorené aj samostatné okno TYPE na pracovnom (hornom) panely. Pomocou neho Type > Create Outlines prevedieme text na krivky, stane sa z neho vektorový obrys.

3. Glyfy

Často sa stáva, že do textu potrebujeme vložiť špeciálne znaky, na ktoré nám klávesnica, ani klávesové skratky nestačia, no sú pre väčšinu fontov, najmä tých kvalitnejších, vytvorené. Zobrazíme ich pomocou Type > Glyphs. V texte umiestnime kurzor tam, kde chceme glyf použiť a zobrazíme ho jednoducho, dvojklikom na požadovaný znak na palete Glyphs.

4. Veľkosť písma

Pri rozsiahlejších textoch sa používajú na nadpisy, samotný text, vety rôzne veľké písmená. Aby sa celé texty nemuseli mechanicky prepisovať je tu možnosť Type > Change case, kde Illustrator automaticky mení veľkosť písma:

veľké písmená (upper case) title case (názov)

malé písmená (lower case) sentence case (vety).

Autor: Lívia Mezovská