Illustrator: tvorba ikony hodín (časť. 1)

0
3696

Ikona ( ikonka) je jedným z najčastejších grafických prvkov, ktoré sa používajú na webe. V tomto článku si ukážeme ako vytvoriť tematickú ikonku hodín pomocou vektorového programu Adobe Illustrator (článok je vhodný aj pre začiatočníkov).

1. Začneme kreslením základných geometrických tvarov, z ktorých sa ikona skladá. Použijeme na to nástroj Elipse Tool (klávesová skratka L)z palety nástrojov. S označeným nástrojom klikneme raz ľavým tlačidlom a otvorí sa nám tabuľka s nastavením hodnôt pre elipsu. Vytvoríme vonkajší kruh s rozmermi 100 x 100 px.

2. Nastavíme ťah kruhu Stroke na 0,5 pt a vyplníme bielo-šedým zvislým prechodom, vytvoreným pomocou nástroju Gradient (G).

3. Podobným spôsobom vytvoríme vnútorný modrý kruh 85 x 85 px (v tomto prípade bol použitý prechod z tmavšej modrej do bledšej), ktorý umiestnime nad šedo-biely tak, že označíme modrý kruh, klikneme pravým tlačidlom > Arrange > Bring to Front ( Shift + Ctrl + ] ).

4. Vytvoríme 2 čierne kruhy s rozmerom 5 x 5 px, ktoré budú od seba vzdialené cca 70 px. Tie zoskupíme pomocou skratky Ctrl + G ( klik pravým tlačidlom > Group), zduplikujeme skupinu pomocou Ctrl + C a Ctrl +V a umiestnime na seba kolmo pomocou nástroja na horizontálne a vertikálne usporiadanie z palety Align.

5. Ručičky hodín vytvoríme opäť pomocou nástroju Elipse. Tvar so špicatým ukončením dosiahneme ak na bočné body sploštenej elipsy klikneme nástrojom Convert Anchor Point (Shift + C).

6. Sekundovú ručičku vytvoríme pomocou Round Rectangle Tool, ktorý sa nachádza medzi nástrojmi na vytvorenie tvaru (M), v hodnotách cca 30 x 15 px. Všetky časti umiestnime za stredový kruh hodín a následne zoskupíme.

7. Ručičky umiestnime do stredu hodín pomocou zvislého a horizontálneho vodítka (guide), tie získame jednoduchým potiahnutím z horného a bočného pravítka. Pravítka zobrazíme pomocou Ctrl + R.

8. Vrchný odlesk hodín dosiahneme pomocou elipsy 77 x 67 px a pomocou palety Swatches, kde vyberieme prechod Fade to Black a nastavíme ho na bielu farbu ( z palety Swatches chytime bielu farbu a ťaháme ju na miesto kde je v gradiente čierna farba). Elipsu umiestnime za ručičky a čierne kruhy.

9. Spodný odlesk získame prostredníctvom dvoch identických bielych kruhov (mali by byť zarovnané na stred pomocou palety Align, aby bol tvar odlesku rovnomerný) s rozmermi 80 x 80 px, ktoré odrežeme za pomoci palety Pathfinder a nástroja Minus front.

10. Odlesk umiestnime za čierne kruhy a použijeme Effect > Blur > Gausian Blur s hodnotou 4 px radia. Priehľadnosť (opacity) nastavíme napríklad na 50%. (obrázok 10.png a 11. png)

11. Na záver môžeme na zadný šedo-biely kruh pridať Effect > Stylize > Outer Glow. V efektoch zvyknú byť prednastavené hodnoty, my znížime východziu hodnotu Bluru na 0,7 px, čím dosiahneme efekt vystúpenia hodín z bieleho pozadia.

Autor:  Lívia Mezovská