Illustrator: tvorba ikony hodín (časť. 2)

0
2817

V tejto časti článku sa zameriame na vytvorenie zrkadlového tieňa ikony hodín pomocou masky vo vektorovom programe Adobe Illustrator (článok je vhodný aj pre začiatočníkov).

1. Pred tým než začneme vytvárať zrkadlový tieň je dobré si ikonu hodín zoskupiť do jedného objektu pomocou Ctrl + G, bude sa tak s ním pracovať lepšie. Ikonu následne zduplikujeme buď skratkou Ctrl + C a Ctrl + V, alebo jednoduchším úkonom: označíme ikonu a so stlačeným Alt-om presunieme zduplikovaný objekt. Takto vytvorenú kópiu umiestnime pod originál, aby sa dotýkali okrajmi, tak ako na obrázku 1.png. (Pre presné umiestenie kópie je dobré použiť paletu Align).

Spodné hodiny, z ktorých budeme vytvárať tieň, zrkadlovo prevrátime. Označíme spodný objekt a ideme na Window > Transform > Reflect. Z ponuky označíme Axis > Horizontal. Pri používaní efektov alebo rôznych zmien polohy objektov je dobré mať vždy označené Preview, ľahšie sa tak určuje a učí čo, ktorý efekt alebo transformácia znamená a ako funguje.

2. Otvoríme Window > Layers a pridáme novú vrstvu (kliknutím dole vpravo na ikonu Nová vrstva, alebo z ponuky palety Layers vpravo hore vyberieme New Layer).

3. Do novej vrstvy nakreslíme štvorec o trochu väčší ako je samotná ikona a vyplníme čiernobielym zvislým gradientom, je dôležité aby bolačierna časť hore. Tento štvorec umiestnime presne nad hodiny, z ktorých vytvárame tieň. Označíme hodiny aj štvorec vo vrchnej vrstve, pôvodná ikona zostáva neoznačená.

4. Teraz vytvoríme masku, ktorá umožní prechod objektu do transparentna. Oba objekty ostávajú označené. Pomocou Window > Transparencyotvoríme paletu, ktorá slúži na vytváranie masiek v Illustrátore. Rozbalíme možnosti palety vpravo hore a klikneme Make opacity mask.

5. Pomocou masky sme vytvorili plynulý prechod do priehľadnej. Na palete Transparency sú teraz dve okná, jedno pre ikonu hodín a druhé pre gradient, ktorý vytvára masku. Klikneme na okno s prechodom, pomocou neho môžeme masku ovládať a neustále meniť. Použitím nástrojaGradient (G) posunieme stredovú hodnotu gradientu bližšie k čiernej a celý ho posunieme o čosi vyššie, aby bol prechod sústredený len na hornú časť tieňa.

Tam, kde je biela časť je objekt úplne priehľadný, no nezmizne.

Pozn.: v predchádzajúcej časti sme používali vo vrchnom odlesku hodín prechod do transparentna, ale len čo sa týka jednej farby nie objektu. Pri jeho tvorbe sme využili automaticky vytvorený prechod do transparentnej z ponuky palety Swatches. Tento prechod by sa, podobne ako sme to teraz spravili s tieňom hodín, dal vytvoriť aj pomocou masky, kto chce môže si to vyskúšať:)

6. Na palete Transparency klikneme späť na okno s hodinami, čo nám umožní ovládať samotný objekt a hodnotu Opacity nastavíme napríklad na 60%.

Autor: Lívia Mezovská