Illustrator: Vektorizácia rastrových obrázkov

0
10581

Článok sa zaoberá technikou, ako previesť bitmapový obrázok na vektorovú grafiku, využívajúc najčastejšie kresbu nástrojom pero alebo pomocou živej vektorizácie (Live trace).

1. Vektorizácia pomocou nástroja pero

Nástroj pero funguje podobne ako v programe Photoshop ako kresliaci nástroj. Má niekoľko možností, ktoré sa používajú, či už pri vytváraní originálnej grafiky alebo pri obkreslovaní, kde vzorom je bitmapový obrázok. Obrázok ukazuje nástroje, ktoré sa využívajú pri kreslení.

Pre viac info o nástroji pero si prečítajte starší článok https://grafika.sk/clanok/krivky-vo-photoshope/

Poďme sa ale venovať samotnej vektorizácii, pri nej budeme pracovať s obrázkom výrezu tváre, z ktorej by sme chceli mať peknú vektorovú grafiku. Sme v prostredí Ilustrátoru, vložíme doň obrázok. Pomocou nástroja pero a nástroja na priamy výber môžeme začať obkreslovať jednotlivé tiene, riasy, zreničku z výrezu tváre, no vzhľadom na detailnú fotku by nám to určite zabralo veľa času, tak sa pozrime radšej na jednoduchšiu možnosť.

2. Živá vektorizácia (Live trace)

Druhou možnosťou je živá vektorizácia, ktorá sa zdá efektnejšia pri pracovaní s bitmapovými obrázkami. Poskytuje širokú škálu možností, čo sa týka prevedenia fotky do vektoru a najmä je oveľa rýchlejšia ako kreslenie perom.

Vezmeme si náš východiskový obrázok. Ak si označíme fotku nástrojom na výber (V), tak na hornej lište sa automaticky ukáže tlačidlo Live trace a vpravo pri ňom malá šípka, ktorá predstavuje nastavenia a možnosti samotného nástroja Live trace. Buď klikneme na ňu a dole stlačímeTracing options alebo sa táto funkcia nachádza pod Object >Live Trace >Tracing Options. Otvorí sa tabuľka, v ktorej sa dajú nastaviť rôzne možnosti, postupne si vysvetlíme jednotlivé možnosti tabuľky.

Ak vpravo v tabuľke zaklikneme Preview, obrázok sa automaticky zvektorizuje, podľa východzích Default hodnôt.

Preset – prednastavenie, základné možnosti práce s fotkou, od čiernobielej, cer farebnú, až po línie

Mode – mód má 3 základné nastavenia: farbu, škálu šedej a čiernobielu

Threshold – pri čiernobielom móde určuje pomer medzi čiernou a bielou

Palette – väčšinou sa používa automatická, no farby sa dajú aj prednastaviť

Max Colors – pri farebnom móde mení počet farieb použitých na obrázku

Output to Swatches – vygeneruje farby použité pri vektorizácii do palety Swatches-vzorkovník

Blur – určuje množstvo Gausian Bluru použitého na obrázku, no neide o klasický Blur, ide skor o rozostrenie tvaru obrázku, resp. jeho farieb

Resample – mení rozlíšenie východiskového obrázku, čím väčšie rozlíšenie, tým by mala byť vektorizácia detailnejšia

Fills/ Strokes – vektorizuje buď ako výplň alebo ako ťah (vo forme ťahu)

Max Stroke Weight – pokiaľ je zapnutá vektorizácia ťahov, tak udáva maximálnu šírku ťahu, všetky vyššie hodnoty sú vektorizované ako výplň

Min Stroke Length – najmenšia hodnota ťahu

Path Fitting – určuje vzdialenosť pôvodného tvaru a vektorizovaného tvaru, menšie hodnoty udávajú užší rozdiel, vyššie sú uvoľnenejšie

Minimum Area – aký najmenší detail bude vektorizovaný

Corner Angle – aký bude najostrejší uhol

Ignore White – pri výpočtoch vynecháva bielu, takže biele časti sú priehľadné

Na obrázku vidíme východzie nastavenia, ktoré sme zvolili a zmenu obrázku vo výreze vľavo, ak sme spokojní, stlačíme Trace.

Pokiaľ chceme s grafikou ďalej pracovať ako s vektorovým objektom je dôležité celý proces vektorizácie ukončiť funkciou Expand, ktorá je buď na hornej lište, alebo v Object >Expand. Po expandovaní môžeme meniť pomocou iných nástrojov, nástroj na priamy výber(A), kúzelná palička (W), napríklad výplň obrázka.

Autor:  Lívia Mezovská