Kompozícia I. – Tretinový princíp a čítanie zľava doprava

0
4530
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

V tomto článku sa dotknem veľmi háklivej témy, akou je kompozícia. Kompozícia je hlavne subjektívna záležitosť každého fotografa. Avšak na začiatok je podľa môjho názoru nutné absorbovať čo najviac teórie a držať sa základných princípov umeleckej fotografie.

Kompozícia býva rozhodujúcim faktorom toho, ako snímok vlastne zaujme a ako bude pôsobiť na pozorovateľa. Samozrejme že je dôležitý motív, ale keď „odfláknete“ kompozíciu, nebude ústredný motív na fotke vzbudzovať také pocity, aké vzbudil vo Vás, keď ste sa ho rozhodli vyfotiť. Dokonca z neho vôbec nemusí byť motív ústredný. Všetko záleží na tom, ako prvky na fotke umiestnite a naopak, ktoré prvky sa rozhodnete vypustiť.

Keďže jednotlivých zákutí kompozície je veľmi veľa, rozdelil som ju do seriálu, a postupom času sa objavia všetky – alebo aspoň väčšina.

Prvá vec, ktorou sa chcem zaoberať, je kompozícia tretín. V princípe sa obraz pravidelne rozdelí dvoma horizontálnymi a dvoma vertikálnymi čiarami.

Znamená to, že fotografovaný objekt nebudeme umiestňovať do stredu, ale do jednej z tretín obrazu. Vytvoríme tak na fotografii pozorovateľovi priestor, oko sa má o čo oprieť, a ústredný motív môžeme zobrazovať vo vzťahu s okolím. V súvislosti s tým môžeme, podľa výberu jedného zo štyroch spomínaných bodov, vzťah objektu(motívu) s okolím vyjadriť rôznymi spôsobmi. Nakoľko sme od malička zvyknutí čítať zľava doprava, teda pokiaľ nečítame Korán, tak aj obraz automaticky bez toho, aby sme si to uvedomili, „čítame“ zľava doprava. Podľa toho sa naše oko pri skúmaní fotografie vždy nakoniec zastaví vpravo dole a očakávame tam pointu. Ak ju nenájdeme, hľadáme vľavo hore, ďalej vpravo hore a nakoniec vľavo dole. Znamená to, že umiestnením jednotlivých objektov na snímku môžeme pozorovateľa prinútiť aby si ich všímal v takom poradí, akom chceme. Výsledkom sú rozdielne pocity pri vnímaní fotografie.

Opačnou variantou by bolo:

Ani jeden zo spomenutých variantov nie je správny. Správne sú oba, avšak rozdielnym umiestnením vzbudzujeme rozdielne pocity.

Ako som vravel, kompozícia je len na Vás a na Vašom videní, ale nie je zlé konfrontovať toto videnie s teóriou a docieliť tak želané efekty. Takže komponujte, skúšajte a hlavne fotografujete.

Záberom zdar!

Autor:  Roman Klčo