Krivky vo Photoshope

0
9564

V tomto článku sa vás pokúsim naučiť pracovať s kresliacimi nástrojmi vo Photoshope a ukázať vám, ako dokážu uľahčiť prácu a neskoršie úpravy, dostaneme sa aj k vytvoreniu vektorovej masky a písaniu na krivky. Článok obsahuje tak základy pre začiatočníkov, ako tipy pre pokročilejších používateľov PS.

1. Nástroje

Veľa ľudí, ktorí začínajú s Photoshopom pracovať, skôr či neskôr príde na to, že potrebujú využívať aj krivky. Bohužiaľ mnoho z nich netuší, ako spraviť zakrivenú čiaru, kružnicu a iné symetrické alebo nesymetrické tvary. Niekto si pomyslí, že náhradou by mohol byť tablet. Žiaľbohu nie. Teda ak nie ste Da Vinci, ak áno zabudnite na Photoshop, otvorte MS paint, vezmite tablet a realizujte sa :).

Prídete na to, že krivky sú nevyhnutná a neoddeliteľná súčasť Photoshopu a použijete ich všade. Od jednoduchých web bannerov o veľkosti zopár pixelov, až po niekoľkometrové billboardy, Space art, virtual tunning, podpisy, webdesign, katalógy, CD obaly .. atď. atď.

Ako na to? Začneme tým, že si predstavíme nástroje s ktorými budeme pracovať. Nástroje musíte poznať a musíte sa v nich vedieť orientovať, aby ste s nimi mohli pracovať rýchlo a efektívne.

Nástroje sú pomenované v takomto tvare:

anglický názov (klávesová skratka) [slovenský názov]

Pen Tool (P) [Pero] – vytváranie ciest (“vektorových” kriviek) – najčastejšie používaný nástroj. Kto sa s ním ešte nestretol, treba si osvojiť prácu s ním, potom vám to už pôjde ľahko. To si ukážeme neskôr v tomto návode.

Freeform Pen Tool (P) [Pero voľnou rukou] – funguje ako Brush [Štetec], voľne pohybujete myšou so stlačeným ľavým tlačidlom a kreslíte čiaru, ktorá sa po pustení prepíše na vektorovú a trošku sa vyhladí.

Add Anchor Point Tool [Pridať kotviaci bod] – pridáte kotviaci bod do krivky alebo hotového objektu. (Kotviaci bod – bod v ktorom krivka mení svoj tvar).

Delete Anchor Point Tool [Odobrať kotviaci bod] – ako prezrádza názov nástroja, odstránite kotviaci bod z krivky alebo objektu. Pri odstránení bodu týmto nástrojom sa krivka alebo objekt nepreruší (ostane v celku). Spoja sa 2 najbližšie body po krivke z jednej aj druhej strany od bodu, ktorý sme vymazali. Ak však bod označíte nejakým selekčným nástrojom a stlačíte “Delete” zmaže sa nielen bod, ale aj krivky, ktoré boli v bode ukotvené.

Convert Point Tool [Zmeniť bod] – Zmeníte kotviaci bod z hladkého na ostrý – môžete ľubovoľne pohybovať jeho ramenami nezávisle na sebe. (Využijete veľmi často pri orezávaní obrázkov).

Horizontal Type Tool (T) [Vodorovný text] – Asi netreba viac predstavovať, proste text vodorovne.

Vertical Type Tool (T) [Zvislý text] – text zvislo (písmená sa píšu pod seba, nie je to otočenie o 90°).

Horizontal Type Mask Tool (T) [Vodorovná textová maska] – selekcia v tvare vodorovného textu.

Vertical Type Mask Tool (T) [Zvislá textová maska] – selekcia v tvare zvislého textu.

Path Selection Tool (A) [Výber cesty] – vyberiete celú krivku alebo viac kriviek/objektov. Presúvanie celej krivky pri zachovaní tvaru.

Direct Selection Tool (A) [Priamy výber] – vyberáte si len po jednom kotviacom bode, možné označiť aj viac bodov, napr. pomocou “Shift”.

Rectangle Tool (U) [Obdĺžnik] – vytvoríte obdĺžník, pri držaní “Shift” sa tvorí štvorec.

Rounded Rectangle Tool (U) [Zaoblený obdĺžnik]- rovnaký princíp ako u Rectangle Tool, s výnimkou, že tu sú oblé rohy. Rádius ohybu si nastavíte v hornom menu, udáva sa v pixeloch (px). Pozor neskor už nieje možné tento krok vrátiť späť, je treba vytvoriť nový obdlžník/štvorec s nastavenými parametrami.

Ellipse Tool (U) [Elipsa] – podobný nástroj ako Rectangle Tool, s tým rozdielom, že tvoríte elipsy, pri podržaní “Shift” kružnice.

Polygon Tool (U) [Mnohouholník] – podobný nástroj ako Rectangle Tool. Tvoríte mnohouholníky, pridržanie “Shift” symetrický mnohouholník. Počet strán alebo počet bodov u hviezdy si nastavíte hore v poli Sides [Strany].

Tvorbu hviezdy zapnete vedľa poľa sides. Malá čierny šípka smerom dolu, kliknite na ňu, objaví sa vám plávajúce menu v ktorom zaškrtnite Star [Hviezda].

Ident sizes [identifikácia strán] – je to šírka ramien hviezdy, 99% najtenšie, 1% najhrubšie.

(Tip: skúste ponechať defaultné nastavenie 50%, sides nastavte na 4 a máte hviezdu známu z reklamy na čokoládu).

Line Tool (U) [Čiara] – nástroj na tvorenie rovných čiar, ich hrúbku v pixeloch nastavíte hore v menu v poli Weight [Šírka], keď si teraz označíte túto čiaru napríklad pomocou Direct Selection Tool uvidíte, že je to vlastne obdĺžnik :).

Custom Shape Tool (U) [Iný tvar] – toto je zoznam už hotových tvarov, ktoré má Photoshop defaultne nainštalované. Nájdete ich hore v menuShape [Tvar]. Vpravo je malá šípka smerujúca dole, klik na ňu zobrazí zoznam tvarov v Photoshope. Je však viac kategórii a tým pádom aj viac tvarov, kliknite v plávajúcom menu vpravo hore na šípku smerujúcu vpravo a zobrazí sa vám ďalšie menu, kde v spodnej časti sú kategórie. (ALL – zaradí vám to všetky tvary do zoznamu).

Samozrejme môžete vytvoriť aj vlastné Custom Shapes jednoduchým označením krivky alebo objektu, klik pravým tlačidlom a z plávajúceho menu vybrať možnosť Define Custom Shape [Určiť iný tvar]. Vyberiete mu meno, klik na OK a je to. Máte svoj tvar/objekt, ktorý môžete kedykoľvek neskôr použiť.

Objekty ako napríklad obdĺžnik, elipsa … sa dajú nastaviť tak, že sa začínajú kresliť zo stredu nie z rohu. Má to uplatnenie hlavne ak chcete, aby sa viac objektov centrovalo na stred (stred treba mať nejako označený, aby ste doňho trafili :) … napríklad pomocou Guides [Vodidlá]).

Hore v menu (ak máte vybraný jeden z týchto nástrojov), môžete vidieť vedľa ikony Custom Shapes malú šípku. Kliknutím na ňu a zaškrtnutímFrom Center [Zo stredu] zabezpečíte, že všetky objekty ktoré tuto možnosť podporujú, budete vykresľovať zo stredu. Ale pozor – toto sa aplikuje aj na selekčné nástroje ako je napr. Rectangular Marquee Tool (M) [Obdĺžnikový výber].

2. Tvorba krivky

Nie je nič jednoduchšie. Vyberte si Pen Tool, kliknite do obrázku, teraz kliknite na iné miesto a ťahajte. Pustite tlačidlo a máte svoju prvú krivku.

(…nebojte sa bude toho viac, oveľa viac :)).

Krivka je nám na nič, keď ju nevidíme „na papieri“, však? Ono to vlastne ešte nie je krivka, je to len cesta na ktorej budeme krivku vykresľovať.

Ukážem vám spôsob ako vykresľovať cestu brushom. Kliknite teraz na brush, nastavte mu farbu a veľkosť akú chcete aby mala krivka šírku. Ak chcete aby bola vaša krivká jasná a s ostrými hranami, nastavte si ostrý štetec, ak ju chcete jemnú nastavte jemný štetec (s „rozmazaným“ okrajom).

Teraz si vyberte Pen Tool, poprípade Direct/Path Selection Tool, označte si krivku, kliknite pravým tlačidlom hocikde na obrázok a vyberte možnosť Stroke Path/Subpath [Vytiahnuť Cestu]. Vyskočí vám dialógové okno, ktoré ponúka nejaké tie možnosti ako vytiahnuť vašu krivku. V okne Tool [Nástroj] si vyberte Brush/Štetec, ako vidíte, je tam na výber viac nástrojov, všetky tieto nástroje môžu kopírovať vašu cestu a vy tak môžete dosiahnuť napríklad vygumovanie určitej časti, rozmazanie alebo zaostrenie atď.

Simultate Pressure [Simulovať prítlak] – ak zaškrtnete toto políčko, spôsobí to, že krivka sa vám bude od stredu na jednu aj druhú stranu rovnomerne stenčovať až na 1px. V podstate sa to snaží simulovať prítlak pera na tablet a umožňuje vám tak vytvárať krivky, ktoré vyzerajú reálne, moderne a sexy, určite to použijete nespočetnekrát.

Ako skryť cestu bez toho aby som ju zmazal/a? – jednoducho, prekliknite sa v zozname vrstiev hore na záložku Paths/Cesty a len odznačte označenú pracovnú cestu (klik do prázdneho priestoru pod cestou).

Tu je ukážka, kde napríklad to môžete použiť:

3. Tvorba, efekty a triky

Už poznáte nejaké nástroje a viete ako sa tvoria základne krivky, poďme si teda konečne vytvoriť niečo poriadne. Jedna čiarka na monitore je predsa len trošku málo.

Ukážem vám zopár vecí, ktoré tvoria len špičku ľadovca v porovnaní s tým, čo všetko krivky umožňujú.

ODSTRÁNENIE POZADIA (vektorová maska)

Áno, skončili sa časy, kedy ste pozadie ohraničovali Lasom a po jeho odstránení ste prišli na to, že hrany stále nie sú dokonalé. Vektorová maska je vec, ktorá pomôže vyriešiť tento váš problém.

Vektorová maska nám zmení danú vrstvu na vektorovú vrstvu, lepšie povedané len vybranú sekciu, výber robíme pomocou vektorových nástrojov:

Pen Tool, Direct Selection Tool, Custom Shape Tool, Elipse Tool, Polygon Tool, Line Tool…

proste nástrojov, pomocou ktorých vieme tvoriť krivky a rôzne iné vektorové tvary.

Výhody:

– stále pekne orezané okraje vektorovej masky.

– môžete kedykoľvek meniť tvar vektorovej masky a tým dosiahnuť stále iné výrezy z jednej vrstvy, ktorá je pritom stále celá.

Využíva sa to hlavne vtedy, ak chcete zachovať pôvodný obrázok, ale potrebujete z neho zobraziť len určitú časť v peknej kvalite, proste skryť pozadie.

Vektorovú masku si môžete kedykoľvek vypnúť, alebo zas zapnúť pravým kliknutím na vrstvu a Enable/Dissable Vector Mask[povoliť/zablokovať vektorovú masku].

Takže poďme na to, vezmeme si nejaký obrázok, ktorému chcete odstrániť pozadie. Pomocou nástroja Pen Tool, Convert Point Tool a Direct Selection Tool si označíme časť obrázka, ktorú chceme zobraziť a očistiť ju od pozadia.

Najprv si Pen Toolom len vytvorte holé kotviace body, zatiaľ žiadne krivky len priamky, body umiestňujte tam, kde bude krivka meniť svoj smer. Potom si pomocou nástroja Direct Selection Tool umiestnite kotviace body presnejšie ku hranám objektu, neskôr použite Convert Point Tool na každý kotviaci bod a nastavte smer cesty tak, aby čo najpresnejšie kopíroval líniu/hranu objektu.

Je to jednoduché a oveľa presnejšie a rýchlejšie ako Laso.

Ďalej jednoducho kliknite pravým tlačítkom myši na krivku a vyberte možnosť Convert To Layer Mask/previesť na masku, alebo Layer/Vector Mask/Current Path [Vrstva/Vektorová Maska/Aktuálna Cesta] a je to.

Vypnite si Background (úplne prvá vrstva v dokumente) a uložte obrázok ako … vo formáte .png.

Predstavte si ale, že odrazu zistíte, že potrebujete vybrať inú časť z tohto obrázka, no originál už nemáte … Ale máte, je uložený v jedenej z vašich vrstiev :). Jednoducho vypnite Layer Mask a je tu neporušený.

Spomínal som, že cesta sa dá kedykoľvek upravovať a tak zmeniť výsledný obrázok na nepoznanie. Stačí používať nástroje uvedené na začiatku tohto návodu a nebudete mať žiadny problém.

TEXT + KRIVKY

Vytvorte si obrázok ľubovoľnej veľkosti a Pen Toolom nakreslite nejakú krivku .

Teraz sa prekliknite na Type Tool (T) a myšou prejdite na krivku (zmení sa kurzor), kliknite a môžete písať ľubovoľný text po krivke. Krivka musí byť označená a každý ďalší text píšte na novú vrstvu).

Môže sa stať, že text sa nebude zobrazovať, v tom prípade si vezmite Path Selection Tool , asi ste si všimli, že vedľa nekompletne zobrazeného textu sú na začiatku a na konci nejaké čiarky, ak sa k nim priblížite, zmení sa kurzor a objavia sa pri ňom 2 alebo 1 bodka. Kliknite a ťahajte kurzorom po krivke pokiaľ chcete, aby sa vypisoval text, taktiež si môžete nastaviť z ktorej strany sa bude text vypisovať, či z vnútornej alebo z vonkajšej (jednoduchým prechodom s kurzorom).

– 2 bodky: rozširuje sa do obidvoch smerov

– 1 bodka: buď zväčšujete alebo zmenšujete doprava alebo doľava (podľa uchytenia indikátora ukončenia textu)

Mne sa to stalo v Adobe Photoshop CS2, v CS3 a vyššie je text (pokiaľ viem) automaticky na celú krivku.

Takto upravený text môžete normálne editovať ako klasický text poprípade naň aplikovať nejaký návod na efekty (oheň, mraz, 3d, atď) a podarený text na krivke môže veľmi zvýšiť kvalitu vašich výtvorov.

V praktickom pokračovaní tohto tutoriálu si môžete prečítať, ako s pomocou kriviek jednoducho vytvoriť wallpaper v štýle operačného systému Windows Vista.

Autor:  Nomak