Lokalizácia fontu – doplnenie znakov s diakritikou

2
12397

Stáva sa vám, že objavíte na internete pekný font, ale neobsahuje slovenské znaky? V tomto článku popíšem postup pre doplnenie znakov s diakritikou do TrueType fontu v programe Font Creator. Ide o jednoduchý spôsob využívajúci vytvorenie diakritických znamienok z existujúcich znakov. Zároveň uvediem dôležité nastavenia pre správne fungovanie fontu.

Poznámka na úvod:

Tento článok nemá ambíciu byť exaktným návodom na profesionálnu lokalizáciu fontov. Snaží sa len priblížiť overený spôsob úpravy fontu pre osobné, nekomerčné účely. Postup je dostatočne efektný a pritom nie príliš náročný.

Pracovný postup rozdelíme do nasledovných krokov:

1. Otvorenie fontu v programe Font Creator

2. Doplnenie potrebných znakov

3. Kopírovanie znakov

4. Vytvorenie diakritiky

5. Namapovanie nových znakov

6. Zmeny v nastavení fontu

7. Pomenovanie fontu

8. Inštalovanie fontu

1. Otvorenie fontu v programe Font Creator

Inštaláciu programu Font Creator od High-Logic dúfam popisovať nemusím. Po nainštalovaní sa vytvorí v kontextovej ponuke (pravé myšítko) voľba Open with Font Creator. Pomocou nej môžete rýchlo otvoriť font priamo z Prieskumníka.

Po otvorení fontu sa zobrazia všetky znaky (v typografii sa používa označenie glyfy). V prípade, že font obsahuje aspoň niektoré znaky s diakritikou (napr. á, Á,…), tak vám autor fontu ušetril problémy s tvorbou niektorých diakritických znamienok. Ukážem však, že ani neprítomnosť akýchkoľvek takýchto znakov, nie je pre nás pohromou.

Photobucket

2. Doplnenie potrebných znakov

Pre nové znaky je potrebné vytvoriť si nové „políčka“. Vyberte v menu Insert voľbu Glyph:

Photobucket

Zobrazí sa dialógové okno Insert Glyphs, v ktorom zvoľte počet glyfov, ktoré chcete doplniť a zároveň zvoľte, kam sa nové glyfy umiestenie (After last glyph – za posledný glyf).

Photobucket

Pre potreby slovenských textov je potrebné doplniť 34 glyfov. Keďže občas pracujem s češtinou, pridávam i 6 českých špeciálnych znakov – Ě, ě, Ŕ, ŕ, Ů, ů – spolu teda 40 znakov (v prípade, že font žiadne z nich neobsahuje):

ÁÄČĎÉĚÍĽĹŇÓÔŔŘŠŤÚÝŮŽ

áäčďéěíľĺňóôŕřšťúýůž

Tip: Ak potrebujete pridať iba jedno políčko, napr. pre vloženie znaku pre Euro, tak kliknite na posledný znak (glyf) pravým myšítkom a vyberiete voľbu Add. Za posledný znak sa pridá nové políčko:

Photobucket

Photobucket

3. Kopírovanie znakov

Keď už máme vytvorené políčka pre nové znaky, nakopírujeme existujúce písmená, ktoré neskôr doplníme o diakritiku tj. A, a,…

1. Označte znaky, ktoré budete kopírovať napr. veľké A a malé a. Výber o druhý znak rozšírite kliknutím so stlačeným klávesom Ctrl.

Photobucket

2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl+C pre kopírovanie do schránky.

3. Kliknite do nového políčka.

Photobucket

4. Stlačte Ctrl+V pre vloženie. Znaky sa nakopírujú za sebou.

Photobucket

5. Postupne označte a kopírujte všetky znaky:

Photobucket

4. Vytvorenie diakritiky

Nastáva fáza, ktorá sa dá pri troche skromnosti nazvať „kreatívnou“. Je potrebné vytvoriť diakritické znamienka a nakopírovať ich do novovytvorených glyfov. V prípade, že v danom fonte existujú znaky s diakritikou, prípadne samotné diakritické znamienka, máte uľahčenú prácu. V prípade, že neexistujú, musíte si ch vytvoriť. Nakoľko sú editačné nástroje Font Creatoru užívateľsky menej pohodlné, než je v bežných grafických editoroch zvykom, nebudem popisovať ručné vytvorenie príslušného tvaru, ale ukážem zjednodušený spôsob využívajúci podobnosť znamienok s existujúcimi znakmi vo fonte. Tu bude záležať na tom, ktorý znak sa v upravovanom fonte hodí pre príslušné znamienko a na vašom cite pri editovaní príslušného tvaru.

Dĺžeň (acute)

Dĺžeň mi v tomto fonte (BadaBoom od Blambotu) pripomína znak hyphen (pomlčka, spojovník).

1. Rozkliknite dvojklikom vhodný glyf:

2. Kliknutím, príp. ťahom označte celý tvar:

Photobucket

3. Stlačte Ctrl+C pre kopírovanie.

4. Zatvorte okno s glyfom a otvorte glyf, do ktorého chcete tvar skopírovať:

Photobucket

5. Stlačte Ctrl+V, čím vložíte tvar do otvoreného glyfu:

Photobucket

6. Smerovými šípkami resp. uchytením presuniete vložený tvar na vhodné miesto (pozor, aby ste si kliknutím neoznačili inú časť glyfu):

Photobucket

7. Tvar dĺžňa nie je práve najkrajší a preto sa s ním trocha „pohráme“. Uchytením rohov a strán obálky, ktoré ohraničuje nový dĺžeň, deformujte znamienko na vhodný tvar. Kliknutím do oblasti meníte mód editácie tvaru – z úpravy kontúr na úprava bodov:

Photobucket

8. Keď ste s tvarom spokojný, môžete dĺžeň postupne skopírovať do ostatných glyfov (Ctrl+C pre kopírovanie, a potom Ctrl+V v novom glyfe).

Mäkčeň (carron)

Pre tvorbu mäkčeňa sa mi osvedčila deformácia znaku pre písmeno „V“

Photobucket

Vokáň (circumflex)

Toto znamienko sa dá často ľahko vytvoriť otočením mäkčeňa. Pri rýchle otáčanie nájdete v lište Glyph ikony, ktorých význam je jasný z obrázku:

Photobucket

Mäkčeň jednoducho otočíte okolo svojej zvislej a vodorovnej osi, a vznikne vám pekný vokáň. V prípade potreby ho môžete ďalej upraviť.

Photobucket

Dvojbodka (dieresis), krúžok (ring)…

Po predchádzajúcich odstavcoch už pre vás nebude problém vytvoriť dvojbodku (napr. deformáciou úvodzoviek, či skopírovaním bodky, ap.), či krúžok nad písmenom U (deformáciou písmena O či znaku pre stupeň):

Photobucket

5. Namapovanie nových znakov

Máte doplnené všetky znamienka v nových písmenách, teraz treba počítaču povedať, aké nové glyfy ste vytvorili a priradiť každému znaku presné označenie, podľa ktorého ho identifikujú editory (Word, Photoshop, atď. ) a tlačiarne.

1. Kliknite pravým myšítkom na glyf a v kontextovej ponuke zvoľte voľbu Properties (vlastnosti):

Photobucket

2. V dialógovom okne Properties v záložke General zadajte postskriptový názov glyfu (viď tabuľka):

Photobucket

3. Prejdite do záložky Mappings a zadajte namapovanie glyfu pre príslušnú platformu (Microsoft Unicode BMP only)

a. pokiaľ viete konkrétnu hodnotu parametra Value (napr. pre Á je to {DEFAULT.cl_text}C1), zadajte ju do políčka a kliknite na tlačítko Add:

Photobucket

b. pokiaľ hodnotu nepoznáte, kliknite na tlačítko Select a vyhľadajte znak v ponuke. Slovenské a české znaky nájdete v blokoch Latin-1 Suplement a Latin Extended-A:

Photobucket

Tabuľka:

Photobucket

6. Zmeny v nastavení fontu

Po namapovaní všetkých znakov je potrebné zmeniť niektoré nastavenia fontu.

1. V menu Format vyberte voľbu Settings:

Photobucket

2. V dialógovom okne vyberte záložku Ranges a zmeňte verziu:

Photobucket

3. Teraz je potrebné nastaviť hodnoty Unicode Charakter Ranges automaticky tlačítkom Calculate alebo vybraním príslušných hodnôt ručne cezEdit – musia byť zakliknuté hodnoty ako na obrázku:

Photobucket

4. Podobne je potrebné potvrdiť v [b]Code Page Character Ranges[b/] sadu Latin 2:

Photobucket

5. Nastavenia ukončíte tlačítkom OK

Pozn.: v niektorých prípadoch je potrebné zmeniť aj ďalšie nastavenia napr. v záložiek Metrics zmeniť nastavenie Spacing (Typo Ascender etc.), aby sa vzhľadom na zmenenú výšku diakritické znamienka zobrazili. Tu záleží na konkrétnej situácii a upravovanom fonte.

Či sa znaky zobrazujú správne, si môžete otestovať priamo vo Font Creatore. V menu Font vyberte voľbu Test (F5):

Photobucket

V testovacom okne si môžete napísať ľubovoľný text:

Photobucket

7. Pomenovanie fontu

Prečo pomenovávať font, ktorý už pomenovaný je? Zvláštne, ale meno fontu nemusí byť totožné s názvom súboru. Pomenovanie (angl. Naming) je potrebné ošetriť pre správne zobrazovanie údajov o fonte pre každý jazyk zvlášť.

1. V menu Format vyberte voľbu Naming:

Photobucket

2. Zobrazí sa dialógové okno Naming. V prípade väčšiny fontov je vyplnené pomenovanie iba pre jeden jazyk. Pre pridanie kliknite na tlačítkoAdd:

Photobucket

3. V dialógovom okne Add Language and Locale vyberte Slovak – Slovakia (resp. Czech – Czech Republic) a potvrďte OK.

Photobucket

4. Následne v okne Naming kliknite na doplnený jazyk a vyplňte pravú stranu okna. Ja si pomáham tým, že skopírujem hodnoty príslušných polí z pôvodného jazyku (napr. anglického):

Photobucket

5. Naming ukončíte kliknutím na tlačítko OK.

8. Inštalovanie fontu

Po uložení fontu (doporučujem ukladať mimo priečinku, v ktorom sú uložené fonty Windows) môžete font inštalovať priamo z Font Creatoru.

1. V menu Font vyberte voľbu Instal. (alebo využite ikonku kľúča v štandardnej lište nástrojov)

Photobucket

2. Sprievodca inštaláciou fontu vás postupne naviguje:

Photobucket

V prípade inštalácie existujúceho fontu vás sprievodca na tento fakt upozorní (budete inštalovať novšiu verziu, pamätáte?)

Photobucket

Photobucket

3. Ak ste všetko urobili správne, a nevyskytli sa nečakané problémy, mala by prebehnúť inštalácia fontu úspešne:

Photobucket

Pozn.: problémy môžu nastať najmä, ak chcete upravovať font inštalovaný v priečinku Fonts vo Windows. Preto doporučujem fonty ukladať mimo tohto priečinku a pôvodný font vymazať.

Photobucket

Dúfam, že sa vám tento jednoduchý návod páčil a že si pomocou neho úspešne upravíte zopár fontov.

Autor: Mankin
 • LujzaVojty

  Dobrý deň,
  ďakujem za článok, veľmi pomohol.
  V niektorých fontoch sa mi aj po dodržaní Vášho postupu nové znaky prekrývajú. Neviete mi poradiť ako tento problém vyriešiť?
  Ďakujem

  • Lujza pozdravujeme Vás, žiaľ autor, ktorý pre nás článok napísal, u nás už nepracuje. Ale pripravujeme nový článok na podobnú tému, v ktorom nájdete možno odpoveď ;-) Ďakujeme za prvý komentár na našej vynovenej webstránke!