Modelovanie pomocou Editable poly 1. časť

0
2993

Ako určite viete, existuje viacero spôsobov tvorby vašich modelov. Jedným z nich je aj úprava objektu pomocou nástrojov editable poly, ktoré vám v tomto tutoriály predstavím.
Tutoriál je určený pre začiatočníkov v programe Autodesk 3DS Max 2011.

Úvod

V tomto niekoľko dielnom tutoriáli sa vám pokúsim priblížiť prácu s nástrojmi Editable poly, pričom vám predvediem to, ako sa k nim dostanete a vysvetlím vám funkciu najpoužívanejších z nich. Nástroje sú rozdelené do niekoľkých skupín. Táto časť tutoriálu je zameraná na všeobecné nástroje, ku ktorým máte prístup nezávisle od toho, ktorú oblasť objektu upravujete (Vertex, Border, Polygon, Edge, Element). Nástrojom špecifickým pre jednotlivé oblasti objektu sa budem venovať neskôr v ďalších častiach tohto tutoriálu.

Konvertovanie objektu na editable poly

Po tom čo vytvoríte ľubovoľný objekt, kliknite naň pravým tlačítkom myši v akomkoľvek viewporte a v sivom menu, ktoré uvidíte, vyberte poslednú položku : Convert to > Convert to Editable Poly.

Mali by ste si všimnúť zmenu pravej bočnej lišty a nové horizontálne menu v ktorom sa nachádzajú nástroje, ktoré vám teraz predstavím.

 

Nástroje Modify Selection

Pri úprave objektov budete často označovať množstvo polygónov, hrán a vertexov metódou “CTRL – klik“. Uľahčiť vám to ale môžu nástroje, ktorými pri troške snahy ľahko označíte požadovanú oblasť a vyhnete sa tak zbytočným minútam strávených neustálym klikaním.

Aby ste ich mohli používať, musíte si najskôr v pravom bočnom panely vybrať to, čo chcete upravovať. Všimnite si 5 červených ikoniek. Z ľava do prava sú to: Vertex, Edge, Border, Polygon, Element.

Kliknite na jednu z nich. Ja som sa rozhodol pre polygon, keďže na demonštráciu týchto nástrojov poslúži najlepšie. Pri všetkých ostatných možnostiach ostáva ich princíp rovnaký. Jediný rozdiel je v tom, že nebudete pracovať s polygónmi ale verticlami alebo hranami.

Teraz kliknite na položku Modify Selection v hornom horizontálnom menu a uvidíte spomínané nástroje.

Grow a Shrink – Prvé dva nástroje slúžia na rozširovanie/redukovanie vybratej oblasti vo všetkých smeroch, stále o jeden polygón.

Loop – Slúži na výber radu polygónov okolo celého objektu.

Loop Mode – Zapne/vypne funkciu pri ktorej sa bude loop automaticky aplikovať ihneď pri výbere polygónov.

GrowLoop/ShrinkLoop – Slúžia na postupné rozširovanie/redukovanie loopu v oboch smeroch stále o 1 polygón.

Dot Loop – Funguje rovnako ako loop s tým rozdielom, že môžete nastaviť počet vynechaných polygónov (v pravo dole hodnota Dot Gap) v konečnom výbere.

Dot Loop Oposite – K tomuto nástroju sa dostanete pri kliknutí na malú šípku pri Dot Loop. Vyberie presne opačné polygóny ako pri Dot Loop.

StepLoop – Spojí 2 vybrané polgóny v jednom rade najkratšou možnou vzdialenosťou.

StepLoop Longest Distance – Opak StepLoop. Dostanete sa k nemu kliknutím na malú šípku. Spojí 2 vybraté polygóny v jednom rade najdlhšou možnou vzdialenosťou.

Ring – Slúži na výber radu polygónov okolo celého objektu. Je to v podstate loop otočený o 90°.

Ring Mode – Zapne/vypne funkciu pri ktorej sa bude ring automaticky aplikovať už pri výbere polygónov.

GrowRing/ShrinkRing a DotRing – Majú rovnakú funkciu ako ich ekvivalenty loopu no sú prístupné len pri úprave hrán a okrajov objektu.

Fill – Označí priestor medzi 2 vybranými polygónmi.

FillHole – Vyplní priestor ohraničený polygónmi.

V ďalšom diely tohto tutoriálu sa okrem iného dozviete aj niečo o spájaní a rezaní objektov, strihaní polygónov a vyhladzovaní ich prechodov pomocou nástroja Smooth.

Prípadné otázky k článku píšte do komentárov.

Autor:  Ondrej Angelovič