Modelovanie pomocou Editable poly 3. časť

0
2780

V tretej časti tutoriálu zameraného na úpravu objektov pomocou nástrojov Editable poly sa pozrieme na Polygon a Element nástroje.
Tutoriál je určený pre začiatočníkov v programe Autodesk 3DS Max 2011.

Úvod

Vítam vás v poradí už tretej časti tohto tutoriálu zameraného na úpravy objektov pomocou nástrojov Editable Poly. Tentoraz vám predstavím nástoje na úpravu špecifických častí objektu a to konkrétne Polygon a Element nástroje. Prajem príjemné čitanie.

Polygon nástroje

V Selection Menu zvoľte ikonku pre polygon a následne otvorte novú položku rovnakého názvu v hornom horizontálnom menu.

(img1)

Extrude – Tento nástroj slúži na extrudáciu (“natiahnutie“) polygónu alebo skupiny polygónov priamou manipuláciou vo viewporte. V nastaveniach nájdete položku Height pomocou ktorej môžete presne nastaviť hodnotu o ktorú sa má daný polygón zasunúť/vysunúť z objektu.

(img2)

Bevel – Nástroj ktorý funguje podobne ako Extrude s tým rozdielom, že po extrudácií polygónu pridáva možnosť zúžiť alebo rozšíriť koncovú podstavu o vami zvolenú hodnotu, ktorú môžete manuálne nastaviť pri položke Outline v nastaveniach tohto nástroja.

(img3)

Bridge – Slúži na vytváranie “mostov“ medzi dvoma polygónmi. Inak povedané, tento nástroj vytvára nové polygóny medzi vami zvolenou vrchnou a spodnou podstavou. Taktiež sa dá využiť na vytvorenie rôznych dier a otvorov vo vašich modeloch. Záleží na tom, či sa medzi spomínanými podstavami nachádza prázdny priestor alebo zvyšná časť modelu. V nastaveniach nástroja sa nachádzajú položky ako Segments, Twist, Bias, ktoré slúžia na zvýšenie počtu segmentov v novo vytvorenej časti, jej zatočenie a prípadné zužovanie.

(img4)

Flip – Jednoduchý no dôležitý nástroj, ktorý otočí polygóny objektu smerom do jeho vnútra. Využíva sa napr. pri osvetľovaní scény umiestnenej vo vnútre geosphere s prevrátenými polygónmi. Výsledkom je jemné mäkké svetlo.

(img5)

Hinge – V doslovnom preklade “pánt“. Slúži na manipuláciu polygónov rotáciou okolo ich hrán, ktoré sa správajú ako spomínané pánty. V nastaveniach nájdete Segments na zvýšenie počtu segmentov, Angle na presné určenie uhlu a Pick Hinge na výber hrany okolo ktorej sa má polygón otáčať.

(img6)

Inset – Vytvorí nový polygón vami zvolenej veľkosti vo vnútri vybraného polygónu, alebo skupiny polygónov. Tento nástroj sa často používa v kombinácií s Extrude. V nastaveniach nájdete položku [b]Amount na presné nastavenie veľkosti vášho nového polygónu.

(img7)

Outline – Je presným opakom predcházdajúceho nástroja. Nový polygón sa nevytvára vo vnútri zvoleného polygónu, ale vôkol neho. Nastavenia sú v podstate rovanké.

(img8)

Extrude on Spline – Extruduje objekt pozdĺž vybranej Spline (niečo o ich tvorbe sa dočítate TU). V nastaveniach už tradične nájdete Segmentsna zmenu počtu segmentov, [b]Twist na zatočenie, Tapper na postupné zužovanie/ rozširovanie a Pick Spline na výber vami vytvorenej Spline, poďla ktorej sa má poygón extrudovať.

(img9)

Element nástroje

V Selection Menu zvoľte ikonku pre Element a následne otvorte novú položku rovnakého názvu v hornom horizontálnom menu.

(img10)

Insert Vert – Nástroj slúžiaci na vkladanie verticles (bodov, ktorými su ohraničené polygóny) na ľubovoľné miesto objektu pomocou klikania vo viewporte.

(img11)

Mirror – Zrkadlovo otočí objekt podľa osy X,Y alebo Z. V kombinácií s nástrojom Clone vytvára nový, zrkadlovo otočený objekt.

(img12)

Táto, predposledná, časť sa končí a ja dúfam, že ste sa naučili niečo nové.

V ďalšej častí sa pozrieme na Vertex, Edge a Border nástroje.

Prípadné otázky píšte do komentárov.

—  Ondrej Angelovič