Modelovanie pomocou Editable poly 4. časť

0
3588

V poslednej časti tutoriálu zameraného na úpravu objektov pomocou nástrojov Editable poly vám predstavím zvyšné Vertex, Border a Edge nástroje.)
Tutoriál je určený pre začiatočníkov v programe Autodesk 3DS Max 2011.

Úvod

V dnešnej poslednej časti tutoriálu zameraného na úpravu objektov pomocou Editable poly nástrojov sa pozrieme na ostávajúce nástroje. Prajem príjemné čítanie.

Vertex nástroje

V Selection Menu zvoľte ikonku pre vertex a následne otvorte položku Verticles v hornom horizontálnom menu.

Extrude – Nástroj slúžiaci na extrudáciu jedného alebo viacerých verticlov (bodov) manipuláciou vo viewporte, alebo pomocou položky Height,ktorú nájdete v nastaveniach.

Chamfer – Vytvára 3 nové body okolo vami zvoleného verticlu, ktorý zaniká a vzniká tak nový polygón. Tento nástroj sa zíde napr. pri tvorbe “tupých“ hrán low-poly objektov. V nastaveniach sa nachádza položka Amount na presné nastavenie “sily“ chamferu a položka Open Chamfer po ktorej zakliknutí sa priestor medzi novými bodmi nebude automaticky vypĺňať novým polygónom.

Remove – Odstráni vami zvolené body a prepočíta pozície ovplyvnených polygónov.

Weld – Spája vybrané body do jedného. Hodí sa pri zjednodušovaní zbytočne zložitej štruktúry objektu.

Break – Doslova “rozbije“ objekt na jednotlivé polygóny, ktorými môžete pohybovať nezávisle od ostatných častí objektu.

Target Weld – Tento nástroj má podobné využitie ako ten predchádzajúci no funguje na princípe postupného spájania 2 bodov ťahaním pomyselných čiar od jedného bodu k druhému vo viewporte. Výhodou tohto nástroja je hlavne jeho presnosť.

Edge nástroje

V Selection Menu zvoľte ikonku pre edge a následne otvorte novú položku rovnakého názvu v hornom horizontálnom menu.

Extrude – Nástroj slúžiaci na extrudáciu vybraných hrán objektu. V nastaveniach nájdete okrem Height aj položku Width na nastavenie šírky novovytvorenej časti.

Chamfer – Slúži na zaoblenie vybraných hrán objektu. V nastaveniach pribudla oproti vertex nástrojom možnosť Segments pre nastavenie počtu hrán z ktorých sa zaoblenie bude skladať.

Remove – Nástroj ktorý slúži na odstránenie jednej, alebo skupiny hrán a následnú úpravu všetkých ovplyvnených polygónov.

Split – Rozdelí objekt pozdĺž vybraných hrán. S rozdelenými častami môžete manipulovať samostatne.

Insert Verticles – Na zvolenú hranu umiestni ľubovoľný počet nových verticlov.

Border nástroje

V Selection Menu zvoľte ikonku pre border a následne otvorte novú položku rovnakého názvu v hornom horizontálnom menu.

Extrude – Extruduje vybraný okraj objektu. V nastaveniach nájdete položku na nastavenie šírky Width a výšky Height novej časti objektu.

Bridge – Tento nástroj slúži na vytvorenie nových polygónov medzi dvoma rôznymi okrajmi. Hodí sa pri spájaní rozrezaných častí objektu.

Tento tutoriál sa konči. Snáď ste sa dozvedeli niečo nové a aj to reálne využijete pri tvorbe vaších modelov. Kombináciou nástrojov editable poly dokážete vytvoriť naozaj čokoľvek. Chce to len trocha predstavivosti a trpezlivosti.

Prípadné otázky píšte do komentárov.

Autor: Ondrej Angelovič