Na svet cez obdĺžnik

0
2206

Skôr, ako sa začnem venovať problematike digitálnej fotografie, rád by som prezentoval niekoľko úvodných myšlienok o fotografii. Nebudem sa tu venovať histórii, pretože predpokladám, že ak nasledovné riadky čítate, Vašim zámerom je sa čo najrýchlejšie a najjednoduchšie oboznámiť s technikami a možnosťami digitálnej fotografie.

Predovšetkým chcem aby moje články – najmä praktického charakteru – neboli koncipované ako na ostatných serveroch. V skratke to znamená asi toľko, že spoločne vyrazíme do terénu a budeme teóriu aplikovať v konkrétnych situáciách, s ktorými sa bežne stretám.

Niektoré z nasledovných článkov budú silne subjektívne a v žiadnom prípade nechcem, aby ste ich vnímali ako absolútne pravdy, pretože fotografia je nielen remeslom, ale aj umením. Faktom je, že v umení si každý človek nájde svoj spôsob vyjadrenia a ja Vám teraz chcem ponúknuť môj pohľad cez hľadáčik. Každý očakáva od fotografií niečo iné. Niekto chce zachytiť cenné okamihy v kruhu rodiny alebo priateľov, dokumentovať ďaleké cesty v Ázii, alebo si na stenu zavesiť portrét exotickej krásky. V súvislosti s tým sa líšia postupy a techniky, ktoré pri zhotovovaní snímkov využívame. Na druhej strane však existujú pravidlá, ktoré sú pre všetky spomínané účely spoločné a z hľadiska kvality snímku musia byť dodržané. Ďalej existujú akési dobrovoľné pravidlá, ktoré sa týkajú najmä kompozície, napríklad pravidlo tretín (zlatého rezu), ktoré môžu a nemusia byť dodržané. Hlavne pri kompozícii prichádza k slovu umelecké cítenie fotografa a je len a len na ňom, či sa rozhodne pre učebnicové postupy, alebo ponúkne svoj pohľad. V niekoľkých článkoch sa budem venovať aj týmto pokročilým problematikám, ale hlavne sa budem sústrediť na fotografiu digitálnu a jej možnosti, tzn. že Vás samozrejme neminú nejaké tutoriály v Phostoshope súvisacie s úpravou fotiek a rozmanitými efektami. Ukážem Vám ako zhotoviť kvalitné snímky, ako ich neskôr spracovať a upraviť. Určite navštívime aj ateliér a zoznámime sa s jeho vybavením a snáď si trocha zaimprovizujeme v domácich podmienkach.

Myslím, že témy sa nám len tak ľahko neminú a máme širokú škálu možností. Samozrejme, budem rád ak vznikne nejaká spätná väzba a nejakým spôsobom by ste sa dotázali na témy, ktoré by Vás zaujímali a tým mi aj uľahčili výber vhodných tém.

Autor:  Roman Klčo