Neónové logo (Blender) (časť 2.)

0
2630

Tento tutoriál je zameraný na vytvorenie animácie loga, ktoré sa vypíše vo forme segmentov pomocou neónovej žiary. V druhej časti vytvoríme efekt žiary, ukážeme si ako postupne vykresľovať logo a nakoniec pridáme pár efektov.

Prvú časť tohto návodu si môžete pozrieť TU.

4. Vytvorenie žiary

Na plane (žiaru) pridáme častice (particle system). Nastavíme konečný frame na 133, lifetime na 36, Emit From na Verts a Random nastavíme na prázdne (častice pôjdu pekne za sebou), pri fyzike nastavíme hodnotu Damp na 1 – aby nám častice nelietali, odškrtneme emiter pri renderingu (štvorec (objekt žiara) sa nezobrazí iba častice), a gravitáciu nastavíme na nulu.

Pridáme materiál a zmeníme ho na typ halo(žiara). Alpha nastavíme na nulu, aby bolo vidieť priesvitnú vrstvu textúry, ktorú pridáme o chvíľu. Add nastavíme na 0,7 a Size nastavíme zatiaľ na 0,35. Hardness dáme na hodnotu 48. Farbu základu nastavíme na čiernu (základ materiálu bude prekrytý bielou textúrou. Výsledkom bude biela žiara s čiernym chvostíkom na konci).

Pridáme textúru typu Blend, nastavíme Colors/Ramp na bielu (alfa (viditeľnosť) na hodnotu 1) a čiernu (alfa 0), ktorú umiestníme v strede. V okne Mapping Coordinates zmeníme na typ Strand/Particle a v Influence zaškrtneme Alpha.

5. Dynamické maľovanie (plátno a štetec)

Dynamické maľovanie využívame z dôvodu toho, aby sa logo vykresľovalo postupne.

Skryjeme žiaru a mriežku. Vytvoríme Plane (Add/mesh/Plane)(pomenujeme ho [b]plátno) zväčšíme ho tak, aby prekrylo logo(S 45). Vytvorímeguľu (Add/mesh/Sphere)(nazveme ju štetec) a zmenšíme ju na polovicu (S 0.5). Prepneme mód na editovací, označíme všetky body (klávesa A) a z ponuky v okne vyberieme mesh/UV Unwrap/smart UV project (alebo tiež U + smart UV project).

Prepneme na objektový mód (Tab) a to isté urobíme s plátnom.

Označíme [b]guľu a zo záložky Object Constraints vyberieme Copy Location. Target nastavíme na žiaru.

Vyberieme záložku Physics a pridáme Dynamic Paint. Pridáme štetec(Brush/Add) a nastavíme Paint Source na Mesh Volume + Proximity a farbu na zelenú. Paint distance zmeníme na 2,2.

Teraz označme objekt plátno a zo záložky Physics vyberieme Dynamic Paint. Následne vytvoríme plátno (Canvas/Add), nastavíme Format naImage Sequence(vygenerujú sa obrázky, ktoré následne aplikujeme ako sekvenciu textúr na plátno), rozlíšenie na 1024(pre vyššiu kvalitu), Framy na 1-133, Sub-Steps na 2 (aby čiara bola plynulá) a v okienku Dynamic Paint Output nastavíme cestu výstupu(priečinok, kde sa uložia obrázky).

Nakoniec stlačíme tlačidlo Dynamic Paint Output/Bake Image Sequence. Namiesto kurzoru sa nám zobrazí malý čierny štvorček s počtom percent. Klávesou Esc ukončíme proces (len ak to trvá príliš dlho – čas môžeme skrátiť tak, že znížime rozlíšenie alebo Sub-Steps, anti-aliasing a pod.). Výsledok 133.png by mal vyzerať takto:

Označíme Objekt Plátno. Pridáme materiál, vyberieme shadeless a nastavíme ho na čierny.

Pridáme textúru typu Image or Movie a v záložke Image otvoríme prvý vygenerovaný obrázok.

Nastavíme počiatočný frame na 2 (najprv pôjde žiara a potom sa vykreslí logo) a celkový počet framov na 133. V záložke Mapping nastavíme Coordinates na UV. Nakoniec celé plátno posunieme nižšie o 1 (aby plátno neprekrývalo časť žiary).

Kameru nastavíme na typ Ortographic a Ortographic Scale na hodnotu 90 a taktiež dosah viditeľnosti kamery na 1000 (Clipping / End: 1000)). Nakoniec ešte nastavíme otočenie a pozíciu kamery.

6. Efekty

Prepneme rozloženie okien do Compositing a odškrtneme Used Nodes.

Pridáme uzol Add/Filter/Glare a nastavíme ho na Fog Glow (to nám rozžiari obraz). Pridáme ďalší uzol Add/Filter/Glare a nastavíme ho na [b]Ghost (efekt na skrášlenie). Pridáme ešte uzol Add/Color/Mix na zmiešanie farieb a zmeníme ho na typ Add čím dosiahneme vyšší jas. Nakoniec Pridáme Add/Color/Hue Saturation Value a Add/Color/Color Balance, pre nastavenie zaujímavejších odtieňov farieb. Pospájame a nastavíme podľa obrázka:

Nakoniec nastavíme výstupný formát videa a vyrenderujeme animáciu.

Spustíme video.

Svoje prípadné otázky môžete písať do komentárov.

Autor:  Ľubomír Ferenc