Paint Shop Pro Photo – Displacement map

0
2743

Za týmto pračudesným názvom sa ukrýva nástroj, ktorý nám pomôže v prípade, ak chceme vkusne vložiť do fotografie tetovanie, prípadne nápis alebo obrázok na tričko. Pozrieme sa teda bližšie na jeho použitie v nasledujúcom článku.

Na úvod by som chcel podotknúť, že Displacement map (teda Posuvná mapa) sa nachádza aj v Photoshope, takže nič vám nebráni v inšpirácii. Vybral som si obrázok nevinného dievčatka, predsa len v poslednom čase mi prišlo pár pripomienok, že na svoje práce si vyberám prevažne krásne dievčatá a vytváram tým diskrimináciu pre čitateľky, ktoré by sa rady pozreli aj na krásnych mužov. Žiaľ, nemal som k dispozícii nabitý fotoaparát, takže som musel siahnuť po internete a jeho voľných zdrojoch. Výsledok? Na konci článku je obrázok azda pekného muža. Samozrejme len jeho časť, postačujúca na účely tohto tutoriálu, ako aj obrázok druhý, však páni ;-) Toľko úvodom, pustíme sa teda do práce…

Otvoríme si obrázok, ktorý chceme obohatiť o nejaký nový prvok. V mojom prípade mám v úmysle na biele tričko vložiť animovanú postavičku. Obrázok ktorý vkladáme, či už je to Mickey Mouse, alebo tetovanie nesmie mať pozadie. (Ako ho odstrániť, dočítate sa tu)

V nasledujúcom kroku si spravíme kópiu obrázku dievčatka, pomocou Shift+D. V menu Image – Greyscale ho prevedieme na čiernobielu verziu. Pomocou Shift + B môžeme, no nemusíme zvýrazniť jednotlivé záhyby látky. Pri tomto postupe je dôležité, aby boli na spracovávanom obrázku dobre rozoznateľné tmavé a svetlé časti, podľa možnosti s čo najplynulejším prechodom. Tmavé miesta totiž Displacement map opticky posunie dovnútra, kdežto svetlé vysunie. Ak by bol prechod príliš ostrý, alebo príliš plynulý tak by to spôsobilo menšiu, prípadne príšerne nepodarenú plastickosť vkladaného obrázku.

Teraz si skopírujeme obrázok Mickeya do schránky (Ctrl+Ins) a potom len vložíme ako novú vrstvu (Ctrl+L) Mickeya na tričko. a prispôsobime ho veľkosťou ako aj uhlom na miesto kam ho vkladáme.

Samotný nástroj nájdeme v menu Effects – Dissortion effects – Displacement map a vyzerá takto:

Označil som pár nastavení, takže sa im teraz venujme:
1. Tu si vyberieme mapu, podľa ktorej sa vkladaný objekt zdeformuje. Je dôležité, aby ste nechali v programe otvorenú čiernobielu kópiu originálneho obrázka, v opačnom prípade ho nenájdete v zozname máp. K dispozícii máte samozrejme niekoľko prednastavených deformačných máp, ktoré nás teraz nezaujímajú. Pozastavil by som sa pri Blur. Ak je vysoký, vkladaný objekt nemá plynulosť, ak je nízky, má takú konzistenciu, že jeho deformácu nebadať. Odporúčam hodnoty okolo 15 – 30.
2. V tejto časti necháme 2D, pohráme sa akurát s intenzitou a rotáciou. Pri rotácii to funguje tak, že ktorým smerom je nastavený uhol, tým sa obrázok natiahne. Ideálne je vyskúšať si samozrejme viacej kombinácii rôznych nastavení.
3. Edge mode – Mód na opravu okrajov nás nemusí zaujímať, pokiaľ nepoužijeme rôzne veľkú displacement mapu (bod 1) na obrázok odlišnej veľkosti.
4. Preview on image – Toto je celkom pomocné, odporúčam mať zaškrtnuté od začiatku, môžete si jednotlivé nastavenia a ich zmeny prezerať už priamo na obrázku, ak odtiahnete okno ktoré vám zacláňa vašu prácu ovšem ;-)

Ak sme si zvolili vhodné nastavenia deformácie, tak nám neostáva nič iné ako pomôcť výsledku k dokonalosti. Takže pekne po poriadku, ako na obrázkoch. Na prvom vidíme použitú mapu, na druhom je ďalší krok, zníženie viditeľnosti vrstvy (opacity) na 50. Tretí obrázok je dôležitý čo sa týka dosiahnutia čo najlepšieho efektu plastickosti – pomocou zosvetlenia a stmavenia (L) sa presne podľa trička určujú svetlé a tmavé časti. (všimnite si napríklad detail uší).

Na ďalšom obrázku je v podstate nebadateľný rozdiel, no použil som zobrazenie vrstvy (Blend mode) na hodnotu Overlay z pôvodnej Normal.

Výsledok je teda nasledujúci:

Pripájam sľúbené ďalšie príklady využitia tejto metódy. Samozrejme detaily a nedokonalosti sa vylaďujú gumou, prípadne už spomínanými nástrojmi. Vrelo vám odporúčam vyskúčať si rôzne nastavenia pri jednotlivých situáciách, najmä za pomoci už spomínaného bodu 4. Preview on image v okne Displacement map.

Účelom tohto stručného návodu nebolo samozrejme presviedčať vás o tom, že táto metóda je najlepšia, alebo tá správna, chcel som len poukázať na túto možnosť, ako jednu z alternatív, ktoré sa mi celkom osvedčili v praxi.

Autor: Juraj Ferenčík