Paint Shop Pro – Zmena pozadia na fotke

0
10064

Tentokrát sa pustíme do zmeny pozadia pomocou často využívaného Selection nástroja (výberu). Pokúsim sa vám ukázať, ako sa popasovať s jednotlivými problémami, ktoré by mohli nastať. Ukážeme si aj pár zaujímavých ukážok využitia tejto metódy.

Vytvorenie výberu

V prvom rade si musíme v hlave premietnuť, čo vlastne chceme urobiť. V mojom prípade sa mi znepáčilo pozadie za Nataliou Glebovou, počarovnou kráskou z Kanady. Otvoríme si fotografiu, kde je neželané pozadie.

Magic wand, alebo ak chcete čarovná palička je nástroj, ktorý uľahčuje vytváranie výberu. V Tool options palette máme na výber Match mode. Použijeme RGB. Dôležitými nastaveniami tohto nástroja sú Tolerance a Feather. Tolerance pokojne môžme chápať ako toleranciu farebného odtieňa. Ak nastavíme túto hodnotu na maximum, označí sa všetko. Ak je na minime, do výberu sa dostane len presne zadefinovaná farba, ani o odtieň viac. Feather má zaujímavý preklad. Perie, chochoľ, spojenie, prechod… vyberte si preklad aký len chcete, alebo sa pozrite na nasledujúce obrázky a pomenujte si to podľa vlastnej fantázie:

Takže teraz, keď už máme zvládnuté základné veličiny, môžeme sa pustiť do označovania. Označíme si plochu a klikneme na ďalšiu, no tá prvá sa odznačí. Pre takéto prípady používame Ctrl na odobratie výberu, alebo Shift na pribratie ďalšieho výberu. Ak sa vám nechce stláčať klávesy, hneď prvá možnosť v Tool options je Mode, ako je znázornené na druhom obrázku. Majte na pamäti, že pozadie je aj za korunkou krásy, preto si kolieskom myši nazoomujte plochu tak, aby ste ju videli dobre a mali možnosť označiť aj malé medzery v korunke.

Ak máme vybraté celé pozadie a je označené, nasleduje inverzia výberu. Ctrl+Shift+I. Všetko označené ostane neoznačené a naopak. Teda máme označenú Nataliu, no vidíme že označené sú aj neželané časti (náramok, rám obrázku). Pre takýto prípad využijeme klasický výberSelection (S). Správa sa obdobne ako Magic wand, akurát s rozdielom, že vyberá všetky pixely vo výbere. Teda označil som si bočný rámik, podržal Shift, označil horný rámik, bočný rámik a nakoniec ruky s náramkom ako na obrázku:

V ďalšom kroku som povýšil výber na vrstvu, hore v menu Selection – Promote selection to layer (Ctrl+Shift+P). Vrstvu som vložil do schránky tak, že som si ju nastavil v zozname vrstiev (viď obrázok) a stlačil som Crtl+Insert:

Otvoríme obrázok s novým pozadím, vložíme vrstvu pomocou Shift+Insert a pomocou nástroja Pick tool (K) prispôsobíme veľkosť. V červených rámčekoch vidíme nedostatky, ktoré som si nevšimol pri výbere. Tie odstránime pomocou nástroja Eraser (X). Parametre nastavujeme individuálne podľa potreby.

V závere som pozadiu trošku pridal kontrast a jas (Shift+B), aby nepôsobilo tak sivo voči poprediu. Ak sme dodržali zásady o ktorých som sa zmienil, možno sa nám to podarilo takto:

 

Autor: Juraj Ferenčík