Photoshop CS6, alebo novinky v úprave písma

0
4420

Článok, ktorý vznikol v spolupráci s časopisom PC REVUE prináša novinky ohľadne úprav písma v Photoshope CS6.

Obľúbený grafický editor Adobe Photoshop je bezpochyby využívaný drvivou väčšinou používateľov práve pre jeho unikátne funkcie slúžiace k jednoduchej a intuitívnej úprave fotografických záberov. Málokoho však asi prekvapí, že jeho možnosti sú omnoho širšie a paleta úžitočných doplnkov zďaleka presahuje zdanlivé limity úprav bitmapovej grafiky. S príchodom najnovšej verzie, súčasti tvorivého balíčka Creative Suite 6, sa užívateľom sprístupnili novinky približujúce Photoshop možnostiam, dovtedy typickým najmä pre iné grafické programy. Jednou z týchto noviniek, ktorej sa dnes pozrieme na zub trochu podrobnejšie, je editácia písma.

Ak už niekto mal skúsenosti s Creative Suite-om predchádzajúcich verzií, pravdepodobne pozná, že komplexnejšie úpravy písma boli takmer výsostnou dominantou programu Adobe InDesign, slúžiaceho na prispôsobenie textových, či publikačných materiálov. Čo viedlo spoločnosť Adobe k pomerne radikálnemu kroku – implementovať viaceré tieto funkcionality aj do ich vlajkovej lode, nevedno. V každom prípade si určite budú pochvaľovať potenciálni užívatelia, ktorí takto jedinou kúpou získajú s prižmúrením oka a istou dávkou tolerancie, programy dva.

Negativisti sa pravdepodobne opýtajú: „je mi to vôbec treba?“. Pravdou je, že Photoshop obsahoval nástroj na pridávanie textu pravpodobne od svojich úplných počiatkov, tak prečo boli nutné inovácie? Odpoveďou je jediné slovo – pohodlnosť. Mnoho grafických dizajnérov využíva práve Photoshop pri tvore plagátov, prezentačných materiálov, či svadobných oznámení, ktoré by bez textu neboli schopné plniť svoju funkciu. Každý, kto už niekedy skúšal vytvoriť jeden dokument s väčším množstvom textu zaiste narazil na jeden veľký problém. Jednotlivé textové vrstvy sa množia ako huby po daždi a ich spätné upravovanie si vyžadovalo mnoho trpezlivosti. Teraz sa spolu pozrieme, čo sa v aktuálnej verzií zmenilo, vylepšilo a čo je najdôležitejšie, ako to môžeme využiť.

Formátovanie pomocou Type Styles

Novinka, pomenovaná Type Styles nám umožní rýchlo editovať a inak manipulovať s akýmkoľvek textom umiestneným na našej pracovnej ploche. Každý vytvorený štýl obsahuje nami definované informácie o formátovaní a rozložení textu. Existujú dva druhy štýlov:

– štýly viazané priamo na jednotlivé znaky (Character Styles) s možnosťami úpravy farieb, či veľkosti a hrúbky písma

– štýly viazané ako na znaky, tak aj na rozloženie písma (Paragraph Styles) s možnosťami úpravy riadkovania, zarovnania textu, zalamovania a podobne.

Pozrime sa však, ako sa k týmto novým možnostiam dostaneme. Všetky potrebné tabuľky a nastavenia nájdeme v novom menu Type – Panels. Na výber máme hneď štyri možnosti – Character Panel, Paragraph Panel, Character Style Panel a Paragraph Style Panel. Kým prvé dva panely sa starajú o individuálne nastavenia jednotlivách textov a tabuliek, zvyšná dvojica slúži na vytváranie a editovanie už spomenutých štýlov. Mnohých zaiste poteší, že fungovanie Character Styles a Paragraph Styles je prakticky totožné a ak sa vám dostane do krvi jedno, s druhým zaručene nebudete mať žiaden problém.

Pre lepšiu ilustráciu možností si tento postup vyskušame. Výberom nástroja Horizontal Type Tool (klávesová skratka T), kliknutím do nášho plátna a potiahnutím do ľubovoľnej strany vytvoríme textové okno, ktoré bude slúžiť ako základ pre náš budúci text. Ten môžeme vložiť ručným vpísaním, alebo využijeme ďalšiu šikovnú novinku, ktorú Photoshop ponúka – preddefinovaný Lorem Ipsum. Ak ste predtým tento výraz ešte nepočuli, jedná sa o akýsi nezmyselný modelový text, používaný v grafickom dizajne ako ukážka textových nastavení daného projektu, bez toho aby zákazníka rušil zmysluplným obsahom. Do nášho vytvoreného okna ho vložíme pomocou menu Type – Paste Lorem Ipsum.

Na úvod každého projektu je rozumné vytvoriť najskôr Paragraph Style, nakoľko väčšinu textov budeme upravovať práve pomocou týchto nastavení. Kliknutím do vnútra textového poľa a výberom Type – Character Panel otvoríme tabuľku s prvotným nastavením písma. Nakoľko Photoshop je známy tým, že každá jedna akcia sa dá previesť viacerými spôsobmi, k spomenutému panelu sa môžeme dostať aj kliknutím na príslušnú ikonku v pravej časti pracovnej plochy. Vykonáme požadované úpravy, ako v nastavení textu, tak aj paragrafov (Type – Paragraph Panel, alebo alternatívne, pomocou ikonky na prave lište, podobne ako Character Panel) a konečne pristúpime k vytvoreniu nového štýlu. Voľbou Paragraph Styles sprístupníme potrebnú tabuľku, kde ho kliknutím na Create New Paragraph Style vytvoríme. O úspešnosti našich činov sa môžeme presvedčiť krátkou skúškou správnosti. Dvojklikom na nami vytvorený nový štýl sa dostaneme do jeho rozšírených vlastností. Pozornejší z vás asi už zaregistrovali, že sedem ponúkaných skupín vlastností je rozdelených medzi nastavenia písma (prvé tri skupiny) a nastavení rozloženia textu (zvyšné štyri skupiny). Manipuláciou ktoréhokoľvek nastavenia môžeme pozorovať vykonané zmeny priamo v našom textovom poli.

Otázka, ktorá teraz možno niektorým napadne znie: „je možné aplikovať viacero paragrafových štýlov aj v rámci jedného textového poľa?“ Odpadla by tak nutnosť tvoriť polia nové a nové, čím by sme sa opäť dostali k problému prehľadnosti. Tak vedzte, že možné to je, ale musí sa skutočne jednať o paragraf. Ukážeme si tento postup na jednoduchom príklade – vytvorenie nadpisu. Akonáhle ho polohovo oddelíme od zvyšného textu, môžeme ho pomocou Type Tool-u označiť, prostredníctvom Character a Paragraph Panelu zmeniť k našej spokojnosti a opätovným kliknutím na Craete New Paragraph Style vytvoriť. Dvojklikom na vytvorený štýl , premenovaním jeho názvu, či úpravami v jeho nastaveniach môžeme hneď vidieť, ako sa zmeny prejavujú iba na našej označenej časti a zvyšok textu zotrváva v nastaveniach pôvodných. Nebude asi prekvapením ak poviem, že podobne je možné aplikovať štýly aj na akýkoľvek novovytvorený, neformátovaný text.

Ak by sme chceli náš štýl kopírovať pod novým názvom, nemusíme pracne vytvárať nový, existuje omnoho pohodlnejší spôsob. Vo vysúvacom menu v pravom hornom rohu tabuľky zvolíme Duplicate Style. Pre úplnosť ešte spomenieme aj mazanie štýlov, ktoré prebieha pomocou ikonky koša – Delete Current Photograph Style.

Veci, ktorých sa treba vyvarovať

Teraz, keď sa nám podarilo vytvoriť viacero štýlov je nutné podotknúť viacero detailov, ktorých sa je dobré držať, ak nechceme prísť o nervy. Najaktuálnejšiu hrozbu predstavuje spomenutý dvojklik vyvolávajúci vlastnosti štýlu. V prípade, že by sme mali označenú textovú vrstvu, akékoľvek nastavenia obsiahnuté vo vlastnostiach sa automaticky prenesú na všetok text. Tomuto sa môžeme vyhnúť dvoma spôsobmi:

– Kliknutím a ponechaním kurzoru priamo v tele textu, ktorý sa chystáme upravovať. Správnosť kroku nám potvrdí automatické vyznačenie príslušného štýlu v panely. Ak sa tak stalo, pokojne môžeme uskutočniť potrebné zmeny

– Druhým, šikovnejším spôsobom je jednoduché odznačenie textových vrstiev kliknutím na hociakú inú vrstvu (napr. obrázok pozadia) a následne dvojklikom vyvolať vlastnosti štýlov. Prvotným odznačením sme sa uistili, že všetky zmeny budú urobené iba na nami zvolenom štýle a nikde inde.

Malým prekvapením, ktoré môže niektorých zaskočiť je na prvý pohľad náhodne sa vykytujúce znamienko + pri názvoch štýlov. Jedná sa o tzv. „Override“ – prepis. Jednoducho povedané, ak sme vykonali isté zmeny v štýle priamo manuálne, bez toho aby sme o tom „informovali“ tabuľku vlastností, program nás na to upozorní a poskytne nám 3 možno kroky postupu:

1. Potvrdenie zmien pomocou tlačidla Redefine Paragraph Style by merging Overrides (ikonka potvrdzujúceho znaku) nám úpravy uloží do daného štýlu.

2. Zmazanie zmien pomocou tlačidla Clear Override (ikona zatočenej šípky) úpravy odstráni priamo z textu

3. Lokálne ponechanie zmien v danom textovom poli a ich neprenesenie do zvoleného štýlu sa robí najjednoduchšie – na nič klikať netreba, stačí upozornenie ignorovať.

Ako sme sa mali sami možnosť presvedčiť, práca s textom vo Photoshope nie je žiaden problém. Ovládanie je vskutku intuitívne, funkcie ľahko zapamätateľné a možnosti široko využiteľné. Neponúka síce sofistikované nastavenia InDesignu, ale trúfalo možno tvrdiť, že s trochou šikovnosti a trpezlivosti dokážete aj v tomto prostredí vytvoriť textovo – obrazovú prezentáciu profesionálnej kvality.

Autor: Anthraey