Photoshop – Plynulý prechod medzi fotkami

0
7305

Jednou z vecí, ktoré ma pri prvom stretnutí s photoshopom ohúrili najviac boli prechody medzi farebnými fotografiami. Pýtal som sa ako je to vôbec možné. Veľmi rýchlo som zistil, že je to jedna z najjednoduchších vecí.

 V tomto článku budem popisovať niekoľko spôsobov ktorými môžeme dosiahnuť vo Photoshope plynulé prechody medzi fotografiami. Rovnako ako predpokladám, že väčšina čitateľov väčšinu týchto spôsobov ovláda, predpokladám aj, že sa nájdu užívatelia, ktorý niektorý zo spôsobov nepoznajú a tak im článok prinesie nejaké nové informácie.

I. Mäkká guma

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom je mäkká guma, teda nástroj, ktorý nemaže časti obrázku s ostrými hranami, ale „do stratena“. Jedná sa vlastne o nástroj „guma/eraser“, u ktorého si nastavím „tvrdosť/hardness“ na minimálnu, resp. dosť nízku hodnotu a aby sme docielili žiadaný efekt, zväčšíme si jej „polomer/diameter“. Keď budeme s týmto nástrojom mazať-gumovať časti vrstvy, uvidíme, že nám plynulo prechádza do obrázku, ktorý je vo vrstvách pod ňou. Ak chceme tento nástroj použiť len v niektorom z ôsmich základných smerov (hore, dole, doprava, doľava a diagonálne), stačí počas gumovania pridržať klávesu Shift.

II. Štetec histórie

Jedná sa vlastne o spätnú gumu, ale vyžaduje to trošku zložitejší postup. V dokumente s dvomi vrstvami, ktoré chceme prelínať, si najprv vytvoríme tzv. Snapshot. Je to funkcia, ktorá uloží našu prácu aby sme sa k nej pomocou štetca histórie mohli ľahko vrátiť. Tlačítko na vytvorenie Snapshotu nájdeme tesne pod výpisom histórie. Keď už máme Snapshot hotový, označíme si obsah vrchnej vrstvy (pozor, nie celú vrstvu, len jej obsah) a vymažeme ho (tlačítko Delete). Teraz si klikneme na nástroj Štetec histórie/ History brush“, ktorý sa nachádza v paneli nástrojov pod tlačítkom pre bežný Štetec/Brush. Podobne ako u gumy si nastavíme nízku tvrdosť a väčší polomer. Pri pohybe štetcom po kresliacej ploche nám bude štetec vykresľovať vymazaný obsah vrstvy. Tento postup je výhodný, ak chceme vytvoriť prechod medzi nepravidelnými telesami.

III. Mäkký výber

Predpokladám, že všetci poznáte nástroj „Výber/Marquee tool“. V jeho možnostiach môžeme nájsť voľbu „Prolnutí (slovensky je to asi Prehnutie)/Feather“, ktorá zjemňuje hrany výberu. Postup je veľmi jednoduchý. Nástrojom výber si označíme miesta, ktoré chceme odstrániť, v možnostiach si nastavím vhodnú hodnotu Feather (Závisí to od rozlíšenia obrázku a plynulosti prechodu, ktorý chceme dosiahnuť. Maximálna hodnota je 250 pixelov) a potom označené nechcené oblasti vymažeme stlačením Delete.

IV. Prechodová maska

Asi najpokročilejším a najpremyslenejším spôsobom je použiť masku s prechodom. Možno to znie zložito, ale je to vlastne úplne jednoduché. Kliknutím na tlačítko „Pridať masku vrstvy/Add layer mask“ nám photoshop vytvorí masku (kto by to čakal :) ), ktorá bude pripnutá k danej vrstve. Vrstvu nám photoshop vytvorí automaticky s bielou výplňou. Biela v maske znamená, že maska je priehľadná – teda vidno, čo je pod maskou. Keď však nakreslíme do masky čiernu čiaru, presne v mieste čiary sa vrstva tvári, že jej obsah je vymazaný. Keďže priehľadnosť maskovania je daná tmavosťou pixelov v maske, môžeme túto vlastnosť využiť na vytvorenie prechodu. Stačí použiť nástroj „Prechod/Gradient tool“ s bielou a čiernou farbou v maske. Tam kde je maska tmavá, vrstva je priehľadná, naopak kde je maska biela, vrstva sa správa, akoby maskovaná nebola. Okrem toho, že maskovanie nám ponúka veľa priestoru pre tvorivosť, jeho výhoda je aj to, že si vlastne z vrstvy nič nevymažeme a teda môžeme sa kedykoľvek vrátiť k pôvodnému obrázku.

Dúfam, že tento krátky tutoriál splnil svoj účel, ktorý som definoval v úvode. Predpokladám, že niektorí čitatelia poznajú aj ďalšie spôsoby. Ak áno, rád si o nich prečítam v diskusii. Použité fotografie som čerpal zo servera StockExchange

 

Iné články autora:
Populárne grafické štýly
Problém autorstva
Symbolika a význam farieb
Vytvorte si vlastný clipart

Autor:  Michal Moravec