Rozhovor s maliarom Miroslavom Potomom

0
7631

Insitné umenie inak (naivné umenie).

Insitné umenie ustavične rastie, je to estetické cítenie, ktoré umelec vkladá na plátno, zachováva tradície a histórie našej epochy, tiež krásy prírody, kraja, život ľudí. Insitné umenie patrí rovnakým pravom k súčasnému umeniu, ako kubizmus, surrealizmus a rozmanité formy nefiguratívnej tvorby. Najvýznamnejším francúzskym maliarom 20. sotoročia, ktorý zosobňuje naivné umenie bol Henri Rousseau.

Dnes by som vám predstavila maliara, umelca Miroslava Potomu, ktorý sa insitnej tvorbe venuje asi posledných 10 rokov, kde oživuje spomienky na detstvo na dedine, každodenný život na nej, ale aj čaro významných sviatkov a zvykov. Jeho špecifické kompozície, množstvo postavičiek, žiarivá farebnosť a životný optimizmus robia z jeho insitných obrázkov malé skvosty.

V roku 2009 sa zúčastňuje 5.tého ročníka celosvetového festivalu insitného umenia vo Francúzskom VERNEVIL SUR AVRE, kde ako jediný Slovák reprezentuje Slovensko medzi 140tiami umelcami z celého sveta a tvorí priamo v rámci diania festivalu.

Rozhovor s Miroslavom Potomom

Pôsobíte v Stročíne je to Váš rodný kraj?

Od narodenia žijem v Stročíne a okrem pár rokov štúdia a potom práce v Košiciach, pôsobím a tvorím stále v rodnej obci.

Vo svete ste veľmi známy Vašou tvorbou, prečo práve insitné umenie?

Dlhšiu dobu som sa hľadal, snažil byť moderný, robil grafiku, pastely či iné kompozície, venoval sa krajinárskej tvorbe. Cítil som, že to mi stále niečo nesedí a tak som sa začal vracať do detstva, kde som dospel k insitnej tvorbe a začal sa presviedčať, že práve tá mi sedí…

Získali ste veľa ocenení, môžete nám povedať za aké diela a kde ste tieto ocenenia dostali?

Od roku 1986, kedy som sa vrátil z Košíc opäť do rodnej obce, zapájal som sa do rôznych súťaží, od okresných kôl, cez krajské až k celoslovenským – usporiadaným NOC BA, kde som získal niekoľko ocenení. Najvýznamnejším pre mňa je 1.miesto z Bienale insitneho umenia a art brut Polsko – Slovenského pohraničia Edwarda Sutora, usporiadaného Euroregionom Tatry v Nowom Targu v rámci stretnutia siedmich kultúr Poľsko – slovenského pohraničia “Od Ladislava Mednyanskeho po Jana Kanty Pawluskievicza“ v novembri 2010. Ocenené boli 3 diela: “Na gazdovskom dvore”, “Z kostola” a “V skanzene”.

Zúčastnili ste sa rôznych pleneroch, môžete bližšie priblížiť čitateľom tieto podujatia?

Zúčastnil som sa rôznych pleneroch, v poslednej dobe už medzinárodných, doma aj v zahraničí, kde sa stretnú umelci v meste či krajine, v ktorej tvoria, vymieňajú si skúsenosti a naberajú ďalšiu inšpiráciu. A práve plener INSITA 2005 v Humennom, kedy som ešte maľoval z každého rožku trošku – rozhodol, že som sa začal zaoberať čisto len insitnou tvorbou.

Akú techniku používate pri Vašej tvorbe?

Pri svojej tvorbe používam prevažne olejové farby, ktoré nanášam na plátno, drevo aj sklo.

V ktorých krajinách ste vystavovali Vaše umelecké diela?

Okrem Slovenska som vystavoval aj v Čechách, Poľsku, Nemecku a Francúzsku. Moje diela si však mohli pozrieť aj v USA, kde vychádza pre krajanov tam žijúcich časopis SLOVAKIA, v ktorom sú pravidelne uverejňované moje obrázky.

Dostali ste pozvanie na slávnostný galaprogram 18. medzinárodný výtvarný festival, ktorý sa konal v Snine, priblížite nám toto podujatie?

Slávnostný galaprogram 18. medzinárodného výtvarného festivalu v Snine bol vyvrcholením, predstavením a vernisážou umelcov, ktorí tam 2 týždne tvorili. Zároveň bol predstavený projekt MAĽOVANÝ ROVNÍK, ktorého myšlienka spočíva vo vytvorení ľudských rúk okolo celej Zemegule, a má podnietiť pozitívne myslenie a prispievať tak k vytáraniu svetového spoločenského vedomia, pozitívneho myslenia a priateľstva medzi národmi. Praktická realizácia projektu je namaľovať a sústrediť 40075 obrázkov o rozmere 20 x 20 cm, toľko, koľko by mala merať reťaz ľudských rúk držiac sa, obklopujúc celé ulice, námestia, mesta okolo celej Zemegule. Toľko kilometrov má planéta Zem v oblasti rovníka, povedie cez každú krajinu na svete a maľovať obrázky majú umelci a osobnosti z každej krajiny na svete. Svojím obrázkom som tiež prispel k projektu Maľovaný rovník.

Aké plány máte do budúcna vo Vašej umeleckej tvorbe?

Plány do budúcna? Hlavne aby zdravie slúžilo a mohol som naďalej tvoriť a rozdávať radosť svojimi obrázkami, aby aj v iných krajinách mohli milovníci umenia či obyčajní ľudia vidieť a obdivovať tiež slovenskú kultúru a umenie.

Ďakujem Vám za rozhovor.

Stránku Miroslava Potomu môžete navštíviť kliknutím na tento LINK.

Autor: Štefánia Haramachová