Symbolika a význam farieb

Farebnosť obrazu je jedna z jeho najvýraznejších zložiek. Nesie v sebe viac či menej jasnú informáciu, preto treba pri tvorbe grafiky vždy pamätať nielen na to, aby náš výtvor bol farebne zladený, ale aj aby dojem z farieb bol v súlade s našim zámerom.

0
68980

Pri čítaní tohto článku treba brať do úvahy, že vnímanie významu farieb je subjektívne. Žiadny z významov, ktoré tu budem farbám pripisovať neplatí všeobecne a bezvýhradne. Na druhej strane, malo by ísť o väčšinové vnímanie v euroamerickej kultúre s kresťanskou tradíciou na prelome 20. a 21. storočia. Dobové a zemepisné rozdiely môžu hrať až prekvapivo veľkú úlohu. Napríklad v Európe a Amerike je za farbu smútku považovaná čierna, ale v Japonsku je to naopak biela.

Je prirodzené, že ľudia si zvykli prikladať farbám význam na základe skúsenosti alebo na základe podobnosti s predmetmi, s ktorými sa často stretávajú. V krátkom popise najzákladnejších farieb vždy spomeniem niekoľko základných vecí, ktoré sú „predstaviteľmi“ danej farby v reálnom živote, pridám niekoľko významov farby na svetových vlajkách, kde hrajú farby podstatnú úlohu a nakoniec napíšem aj význam danej farby v kresťanskej liturgii.

Význam farieb

Biela

Bielou vecou, s ktorou sa asi každý stretáva najčastejšie je biele prádlo. Evokuje v nás pocit dokonalej až nebeskej čistoty, ktorá sa dá ale rýchlo stratiť, pretože biele veci sa ľahko zašpinia. V tomto ohľade biela symbolizuje vysoké hodnoty a ideály. Často je to mier (vlajky: Bulharsko, Írsko, Poľsko, Cyprus, Filipíny, Gruzínsko, India, Južná Kórea, Libanon, Singapúr, Sýria, Uzbekistan, Dominika, Panama, Peru, Burundi, Džibutsko, Lesotho, Nigéria, Rovníková Guinea), ktorý sa vždy znázorňuje bielou vlajkou alebo bielou holubicou. Ďalšími hodnotami sú čistota (vlajky: Grécko, Filipíny, Indonézia, Japonsko, Singapúr, Thajsko, Dominika, Kuba, Alžírsko, Madagaskar, Niger, Togo), sloboda (Svätý Krištof a Nevis, Surinam), porozumenie (Írsko), nádej (Gruzínsko, Panama, Svätý Krištof a Nevis), jednota (Južná Kórea, Gambia, Niger, Sierra Leone), pravda (India), česť (Japonsko, Singapúr), šťastie (Laos), dobro (Laos), spravodlivosť (Peru, Surinam), tolerancia (Pakistan), vznešené myšlienky (Kuba), resp. kombináciu týchto hodnôt: právo–viera–dôveryhodnosť–česť (Lotyšsko).

Okrem toho na bielu farbu sa viažu aj prírodné úkazy ako sneh (Estónsko, Fínsko, San Marino, Kanada, Chile, Gambia), ľadovce (Island), rieky (Guyana), morský príboj (Trinidad a Tobago),

V súlade s čiernou biela znamená porozumenie medzi belochmi a černochmi (Botswana, Svätá Lucia, Dominika). Objavujú sa aj menej obvyklé výklady bielej farby, ktorá podľa nich symbolizuje budhizmus (Thajsko) alebo činy (Kuvajt). V kresťanskej liturgii biela nesie podobný význam, teda symbolizuje čistotu spravodlivosť, zasvätenie, dokonalosť, duchovnosť.

Bielu teda odporúčam používať ako základnú farbu motívu, ak pracujete na grafike, ktorá chce znázorniť, resp. zvýrazniť nejakú ušľachtilú vlastnosť alebo ak sa viaže na zimu, napríklad pri tvorbe katalógu lyží. Takisto je vhodná na použitie v logu firiem, ktoré si zakladajú na dôveryhodnom imidži a chcú pôsobiť čestne a bezúhonne.

symbolika1

Modrá

Modrá je chladná farba, čo nemusí byť len nevýhoda. Asi ťažko k nej naviažeme kladné emócie, ale na druhej strane dáva obrazu seriózny, zodpovedný, racionálny, stabilný „look“. Spája sa nám s oblohou (vlajky: Estónsko, Island, Lichtenštajnsko, San Marino, Azerbajdžan, India, Kazachstan, Tchaj-wan, Barbados, Svätý Vincent a Grenadíny, Chile, Čad, Somálsko) alebo s vodnými plochami ako sú jazerá (Fínsko), moria (Grécko, India, Bahamy, Barbados, Kolumbia, Venezuela, Gabon, Maurítius, Rovníková Guinea, Siera Leone, Tanzánia), rieky (Laos, Čad, Gambia), Dážď (Lesotho) alebo voda samotná(Kambodža). Stretávame sa aj s abstraktnými konotáciami ako idealizmus (Filipíny), judaizmus (Izrael), nádej (Čad). Modré bohoslužobné rúcho neexistuje, modrá je u kresťanov chápaná ako mariánska farba.

Modrú si ako svoju farbu často vyberajú počítačové spoločnosti (IBM, Intel, …), banky (Dexia, ČSOB, …) pretože, ako som písal vyššie, modrá predstavuje spoľahlivosť, zodpovednosť a stabilitu.

symbolika2

Zelená

Zelená je farbou prírody. Všetky rastliny – zdroj potravy – sú zelené. Vďaka tomu je zelená vnímaná ako veľmi pozitívna a optimistická farba. Okrem znázornenia prírody ako takej (Dominika, Grenada, Svätý Vincent a Grenadíny, Guyana, Uzbekistan, Burundi, Gambia, Guinea-Bissau, Keňa, Malawi, Niger, Rovníková Guinea, Tanzánia), lesov (Litva, Gabon, Guinea-Bissau, Kamerun, Mozambik, Nigéria, Zambia, Šalamúnove Ostrovy), lúk (Kuvajt), hôr (Omán), mora (Portugalsko), dažďového pralesa (Brazília), poľnohospodárstva (Jamajka, Burkina Faso, Lýbia, Maurítius, Nigéria, Seychely, Sierra Leone, Togo), úrodnosti (Bangladéš, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Bolívia, Surinam) konotuje zelená aj obranu slobody (Bulharsko), nádej (Portugalsko, Jamajka, Burkina Faso, Burundi, Guinea-Bissau, Kamerun, Madagaskar, Mauretánia, Zair), hojnosť (Burkina Faso, Lesotho, Muretánia), pokrok (Burundi), vieru (India), rytierskosť (India) a solidaritu (Guinea). Zelená je farbou proroka Mohameda a islamu (Azerbajdžan, Bangladéš, India, Maledivy, Pakistan, Saudská Arábia, Srí Lanka, Alžírsko, Komory, Lýbia, Mauretánia), občas sa spája s katolíckou cirkvou (Írsko). Kresťanskí kňazi si zelené rúcho obliekajú počas všedných dní, vyjadrujú tým kresťanskú nádej, všednosť života a jednotlivých dní.

Zelenú je teda určite vhodné používať v grafikách, ktorej majú čokoľvek spoločné s prírodou. Zelená je aj farbou miernosti, je to ukľudňujúca farba, takže je vhodná na pozadie, aby mohol na nej vyniknúť prvok v popredí. Odtiene zelenej sú žiadané hlavne v logách mladých, rozbiehajúcich sa nádejných firiem, napríklad aj preto, že zelená na semafore znamená „Choď!“.

symbolika3

Červená

Prvou vecou, ktorá každého napadne, keď sa povie slovo „červená“ je krv. Krv ako symbol života, ale aj boja a smrti. Červené prvky často odkazujú na krv padlých bojovníkov (vlajky: Albánsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rakúsko, Arménsko, Bangladéš, Kuvajt, Laos, Thajsko, Kanada, Kuba, Chile, Kolumbia, Peru, Alžírsko, Čad, Keňa, Malawi, Maurítius, Togo) a veci s tým spojené: boj za nezávislosť (Svätý Krištof a Nevis, Burundi, Kamerun, Keňa, Rovníková Guinea, Zambia), revolúcia (Portugalsko, Kambodža, Burkina Faso, Seychely), sloboda (Azerbjdžan, Indonézia, Thajsko, Angola, Guinea-Bissau, Madagaskar), chrabrosť (Filipíny, Indonézia) a sebaobetovanie (Libanon, Sýria).

Červená sa samozrejme spája aj so srdcom ako symbol centra pre city a emócie: láska (Surinam), priateľstvo (Singapúr), bratstvo (Uganda), vášeň (Japonsko), utrpenie (Guinea-Bissau). Červenú často chápeme ako protiklad modrej, ako nositeľku vlastností ako sú dynamika (Antigua a Barbuda), statočnosť (Bolívia), vytrvalosť (Surinam), životaschopnosť (Uzbekistan), jednota (Grenada, Kamerun), činorodosť (Guyana), úprimnosť. V prírode červená predstavuje oheň (Lichtenštajnsko), sopky (Island), slnko (Gambia), teplo (Trinidad a Tobago), večerná obloha (Dánsko), kvety (Litva) a zver (Bolívia).

Červenú si za svoju zvolili socialisti (Poľsko, Dominika), komunisti (Čína, Kambodža, Mongolsko) a aj keď ňou odkazovali na pozitívne vnímané veci ako dobré časy (Gruzínsko), budúcnosť (Kuvajt), práca (Guinea, Guinea-Bissau) a pokrok (Surinam, Seychely), v dnešnej politickej klíme si červená nesie určité negatívne konotácie.

Červená je farba veľmi dynamická, vyniká, upozorňuje na seba (preto sú výstražné a zákazové dopravné značky červené), vyjadruje napätie, nebezpečenstvo. S červenou by som bol pri tvorbe firemnej identity opatrný, pretože aj keď môže symbolizovať veľa pozitívnych vlastností, predsa len varuje: „Pozor, tu niečo nie je v poriadku.“ V kresťanskej kultúre je červená farbou lásky (človeka k Bohu, Boha k človeku, a ľudí navzájom).

symbolika4

Žltá

Žltá má blízko k bielej, ale je výraznejšia, žiarivejšia. Preto často zastupuje farbu zlatú a symbolizuje bohatstvo (Litva, Burkina Faso), kráľovskú autoritu (Bhután, Brunej), nerastné bohatstvo (Jamajka, Bolívia, Brazília, Guyana, Angola, Mozambik, Tanzánia, Togo) a smerovanie k zlatej budúcnosti (Surinam, Maurítius).

V prírode sú žlté hlavne klásky obilia, čo žltú predurčuje aby symbolizovala poľnohospodárstvo (Litva) a žatvu (Guinea-Bissau). Za žlté je považované aj slnko/slnečný svit (Grenada, Jamajka, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Čad, Gabon, Guinea-Bissau, Kamerun, Maurítius, Uganda, Šalamúnove Ostrovy). Žltou farbou sú znázorňované púšte (Čad), savany (Guinea-Bissau) alebo pláže (Bahamy, Barbados, Svätá Lucia). So žltou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha (India), priateľstvo (Grenada), srdečnosť ( Svätý Vincent a Grenadíny), sebaobetovanie (Surinam, India), úcta k ľuďom (Surinam), spravodlivosť (Guinea) alebo neutralita (Cyprus). Špecifická žltá farba symbolizuje hinduizmus (India).

Žltá je vhodná pre grafiku, kde chceme znázorniť majestátnosť a úctu. Jej praktická nevýhoda je, že veľmi dobre nevynikne na bielej, čiže jej použitie v logu je dosť komplikované.

symbolika5

Fialová

Je akousi kombináciou červenej a modrej a takisto aj jej význam je kdesi medzi symbolickými význammi týchto farieb. Kresťania ju používajú ako náhradu za čiernu a symbolizuje u nich rozvahu, mier, pokánie, pokoru a tajomstvo.

Ružová

Ružová vzniká zmiešaním bielej a červenej. A preto nesie aj akúsi zmiešaninu významov týchto dvoch farieb. Ružová je ale považovaná za ženskú farbu, prípadne za farbu homosexuálov, čo nám znemožňuje použiť ju ak tvoríme napríklad obal na výrobok pre širokú verejnosť. Naopak ju ale zvýhodňuje pri grafických produktoch určených výhradne ženám. V prírode sa vyskytuje dosť skromne, preto pri nej ľudia mávajú akýsi umelý pocit. Je nevhodná, ak pracujeme s prírodným motívom.

Oranžová

Oranžová je ďalšou farbou, ktorá vzniká kombinovaním farieb, tento krát červenej a žltej. Preto občas nesie podobný význam ako niektorá z týchto dvoch farieb: púšť (Niger), nerastné zdroje (Zambia) alebo odvaha (Arménsko). Je to farba protestantskej cirkvi (Írsko) a budhizmu (Bhután, Srí Lanka). Vzhľadom k tomu, že sa k nej neviažu žiadne negatívne konotácie, je jej použitie takmer vždy dobrá voľba.

Hnedá

Hnedá je rýdzo prírodná farba. Evokuje drevo, zem a nebudeme si nič nahovárať, aj výkaly. Vhodne v grafike doplňuje zelenú, ale ako základná farba je dosť nevýrazná a nič nehovoriaca.

Čierna

Čierna, najtmavšia farba, symbol tmy, zla a strachu. Jej povesť trošku vylepšuje to, že je to aj farba elegancie a obľúbená farba umelcov. Na čiernom pozadí veľmi dobre vyniknú objekty všetkých farieb. Čierna často symbolizuje bojiská (Kuvajt), pochmúrnu minulosť (Sýria), cudziu nadvládu (Gruzínsko), ťažký život otrokov (Jamajka) a smrť (Angola). Má však aj svoje pozitívne významy, napríklad jednota (Bahamy), sila (Trinidad a Tobago), trpezlivosť a vytrvalosť (Guyana). Je to aj farba černochov (Antigua a Barbuda, Barbados, Svätý Krištof a Nevis, Botswana, Keňa, Malawi, Uganda, Tanzánia, Zambia), Afriky (Mozambik) a zeme (Estónsko). Použiť čiernu ako hlavnú farbu asi nie je najvhodnejšie, ale ako doplnková farba je to určite dobrý výber.

symbolika6

Farby vzácnych kovov

Strieborná – Väčšinou je nahradzovaná svetlo-šedou. Znamená moc prepúšťať a otvárať (Vatikán).

Zlatá – Môže byť nahradená žltou alebo oranžovou a nesie aj podobné významy. Na vlajkách štátov, ktoré ju používajú znamená moc zadržať a zaväzovať (Vatikán) alebo slobodu (Kazachstan). U kresťanov sa používa pri slávnostiach ako znázornenie nebeskej slávy a božieho požehnania.

Záver

Všetky farby pripomínajú čosi z reálneho života a tým dostávajú ďalší rozmer, stávajú sa symbolmi. Pri tvorbe grafiky je dobré poznať významy jednotlivých farieb, aby sme vhodným výberom farebnej škály zvýraznili myšlienky, ktoré náš grafický produkt nesie a zároveň aby sme sa vyhli nezamýšľaným vysvetleniam toho produktu. Aj keď sa občas významy jednotlivých farieb zdajú iracionálne, majú svoju opodstatnenosť. Najväčšiu časť článku som venoval farbám na vlajkách, pretože k nim sú k dispozícii oficiálne vysvetlenia. Okrem toho si myslím, že práve vlajky ako symbol krajiny, ktorý ju má celosvetovo reprezentovať, by mal farby využívať veľmi premyslene a správne. Hlavne pokiaľ ide o vlajky, ktoré sa skladajú len z farebných pásov. Ako zdroj informácií som použil knihu Nicole Smithovej, Vlajky sveta. Informácie o liturgických farbách som čerpal zo stránky www.mazzarello.sk.

Autor: Michal Moravec