Umelecká grafika

0
9120

Ak chcete preniknúť do tajov umeleckej grafiky ste na správnom mieste. V týchto článkoch predstavíme niektoré tradičné grafické techniky. Poskytneme rady a tipy, nielen rokmi overené ale i také, ktoré sa v súčasnosti využívajú v praxi.

Grafike predchádza zložitý proces, ktorého výsledkom sa stáva väčší počet umeleckých originálov. To je i jeden z dôvodov, prečo má umenie grafiky stále viac obdivovateľov. Pod pojmom umelecká grafika si môžeme predstaviť umelcov námet, prekreslený do určitého materiálu, vďaka ktorému je možné tento námet rozmnožiť tlačou na určitý počet exemplárov.

Z technického hľadiska ide o rozmnožovanie graficky stvárnenej kresby, prenášaním tlačovej farby z tlačovej formy na tlačový papier, poprípade nejaký iný vhodný materiál. Tlačová forma, inak nazývaná aj ako matrica, môže byť spracovaná rôznymi spôsobmi, napr. rezaním, leptaním, rytím a pod. Matrica môže byť zhotovená z najrôznejšieho materiálu, napríklad z dreva, linolea, kameňa, kovu, skla, gumy, plastu…

Finálnym výsledkom je napokon samotný odtlačok. Každý odtlačok, ktorý vznikne sa pokladá za originál, avšak náklad nesmie prekročiť limit. To znamená, že každá matrica sa opotrebúva tlačou, preto je možné vytvoriť iba určitý počet výtlačkov z jednej matrice, a ten by nemal byť prekročený.

Rozdelenie grafických techník:
– tlač z výšky
– tlač z hĺbky
– tlač z plochy
– tlač cez sito

Tlač z výšky

Princíp spočíva v tom, že miesta na matrici, ktoré nemajú byť tlačené sa odstránia. Na nevyhĺbené miesta sa nanesie tlačová farba, ktorá sa následne odtlačí pomocou určitého tlaku, vyvíjaného na matricu. Pre takýto odtlačok je charakteristické ostro ohraničené, plošné priľnutie farby na papieri. Medzi techniky tlače z výšky patria napr. kameňoryt, drevorez, drevoryt, linoryt, razená technika, atď.

Tlač z výšky

Tlač z hĺbky

Podstata tlače z hĺbky spočíva v tom, že línie či body kresby sa mechanickým, alebo chemickým spôsobom vyhĺbia pod úroveň povrchu matrice. Do vzniknutých vyhĺbenín sa vtiera hĺbkotlačová farba, ktorá sa naopak z ostatného povrchu stiera. Veľkým tlakom tlačiarenského stoja sa papier pri tlači vtláča do rýh v platni, odkiaľ preberá farbu. Medzi techniky tlače z hĺbky patria napr. suchá ihla, mezzotinta a rôzne druhy leptov.

Tlač z hĺbky

Tlač z plochy 

Objavila sa až na konci 18. storočia. Charakteristické pre tlač z plochy je, že tlačiace časti sú na matrici v rovnakej rovine ako ostatné. Je založená na jednoduchom princípe odpudzovania sa mastnoty a vody. Podstata spočíva v kresbe, ktorá je vytvorená mastnými prípravkami a ľahko prijíma mastnú tlačovú farbu. Miesta, ktoré sa nemajú tlačiť sú navlhčené vodou a mastnú farbu odpudzujú. Techniky tlače z plochy – pretlač, svetlotlač, litografia, atď.

Tlač z plochy

Tlač cez sito

Je to najmladšia tlačová technika, ktorá sa v posledných rokoch rozšírila do rôznych odvetví. Označuje sa tiež ako sieťotlač, či serigrafia. Tlačovou formou je šablóna na veľmi jemnej sieťovine z textilného, kovového alebo syntetického vlákna. Je vypnutá na pevnom drevenom či kovovom ráme. Princíp tlače spočíva v pretláčaní viskóznej farby priepustnými miestami šablóny stieračom. Výhodou je, že umožňuje potláčať prakticky všetky materiály.

Serigrafia