Výstava ocenených ilustrátorov na BIB

0
6612
Vincent Hložník
Vincent Hložník - Rozhovor

O tom, že na Slovensku sme vždy mali veľmi šikovných maliarov a grafikov, sa môžete presvedčiť vďaka výstave v Košiciach – Kasárňach/Kulturparku v budove Bravo od 5. do 31. júla. Expozíciu tvoria slovenskí autori, ktorí boli v rokoch 1967 – 2015 ocenení na BIB (Bienále ilustracií Bratislava).

Pevný pilier slovenskej ilustrátorskej školy, založenej Albínom Brunovským a vychádzajúcim z tvorivých snáh Vincenta Hložníka, podopiera niekoľko generácií slovenských ilustrátorov dodnes. Medzi nich bezpochyby patrí aj Ľudovíť Fulla a takisto mená mnohých ďalších významných umelcov, ktoré základ školy rozvíjali a dodnes rozvíjajú, či už v tvorivej, alebo pedagogickej podobe – Viera Gergeľová , Dušan Kállay, Miroslav Cipár, Jana Kiselová – Siteková, Viera Bombová,  Peter Kľúčik, Ľuba Končeková – Veselá, Svetozár Mydlo, Dezider Tóth, Ondrej Zimka, Katarína Ševellová-Šuteková, Vladimír Machaj, Oľga Bajusová, Róbert Brun, Martin Kellenberger, Karol Ondreička, Peter Cpin, Ján Lengyel a ďalší.

O kvalite slovenskej ilustračnej tvorby svedčí aj fakt, že na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 až po súčasnosť boli ocenení 17 ilustrátori.

Tvorba je rôznorodá, každý autor má svoj nezameniteľný rukopis, námety sú bezhraničné. Určite to bude pastva pre oči!

Peter Kľúčik
Peter Kľúčik – Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea (1953)