Blender pre začiatočníkov – 1.časť: Úvod do platformy

Zaujíma vás 3D grafika? Modelovanie priestranstiev, objektov, animovaných postáv ale aj omnoho viac? Jedna z dostupných možností sa volá BLENDER. Tento software prešiel za posledné roky mnohými zmenami a tým, ktorí chcú začať s pretváraním vlastnej fantázie do animovanej podoby, sa pokúsim priblížiť základy v tomto programe.

0
11775

Na začiatok spomeniem, že článok je určený prevažne začiatočníkom a tým z vás, ktorí sa rozhodli s programom Blender začať a hľadajú návody ako na to. Pripravili sme pre vás celú 5. dielnu sériu, ktorá Vás prevedie krok po kroku cez všetky funkcie a možnosti programu.

Stiahnutie Blenderu

Zavítame na domovskú stránku www.blender.org, kde v sekcií download stiahneme inštalačný súbor alebo portable verziu. Na prvý pohľad prekvapí vskutku malá veľkosť aj napriek tomu, čo všetko tento program umožňuje. Ďalšie plus – multiplatformový, takže nie sme obmedzení pracovať len na Windowse, ale aj na inom operačnom systéme.

 

Úvod

Prejdime už priamo k programu. Po spustení Blenderu nám nabehne program, ktorý hneď vyhodí okno s číslom verzie ktorú používame. Na ľavej strane sú linky ktoré si môžete prezrieť (od manuálu, useres community až po python api reference), odporúčam niekedy skontrolovať domovskú stránku, kde sú uvedené nové informácie a vždy aktuálna verzia. Pravá strana obsahuje vaše posledné otvorené projekty. Po kliknutí sa priamo načíta zdrojový súbor – túto časť máte zatiaľ prázdnu, nakoľko ste ešte nič nevytvorili.

 

Okno zavrieme tak, že klikneme na pracovnú plochu programu za ním. Naskytne sa nám pohľad na 3D prostredie, v ktorom budeme pracovať (strávite v ňom veľkú časť času). Na začiatku projektu tam môžeme vidieť len kameru, svetlo, 3D kurzor a model kocky (jednoduchý nový projekt). Nastavenia programu nájdeme v kolónke File. Zatiaľ budeme pracovať so základnými nastaveniami, avšak v neskoršom používaní vám nič nebráni prestaviť vzhľad Blenderu podľa vašich predstáv. Tá nám bude slúžiť aj pri ukladaní/načítaní ale aj exportovaní/importovaní projektov. Jednoduché objekty vkladáme cez add – mesh. Skúsme si jeden vytvoriť, ale najprv premiestnime 3D kurzor (stlačením ľavého tlačítka myši niekde na pracovnú plochu). Všimneme si, že sa zobrazí tam, kde je 3D kurzor ( presnejšie stred nového objektu sa bude nachádzať v ňom).

 

Nástroje na manipuláciu s predmetmi

Prejdeme na ľavú lištu nástrojov, kde máme rozkliknuté object tools. Využívame ich na úpravu objektov. Ako vo väčšine programov, aj v Blenderi má všetko svoje klávesové skratky. Na úvod ich nebudem veľmi spomínať, časom sa vám dostanú do krvi častým používaním. Takže transformácia objektu : pohybovanie, rotácia, zmena veľkosti. Všetky funkcie si vyskúšame. Nesmieme pri tom zabudnúť označiť kocku (objekty označujeme napríklad pravým tlačítkom na myši). Ešte tu môžeme spozorovať nástroje na kopírovanie, mazanie, vyhladenie objektu a podobne. Po dosiahnutí požadovanej zmeny vždy stlačíme enter (pre zrušenie esc). Spodná časť tejto lišty sa mení od závislosti, akú funkciu ste naposledy použili. Napríklad: pridáme do programu guľu (UV sphere) a objavia sa nám možnosti pridávaného objektu : veľkosť, pozícia, rotácia počet prstencov a segmentov. Na opačnej strane časti 3D view máme v pravom hornom rohu malé + . Aktivujeme ho a rozbalí sa nám transformačný panel.

 

Ovládanie pohľadu

Dolná časť pracovného priestoru umožňuje ovládať pohľad na pracovnú plochu (view) . Napríklad otáčanie pohľadu všetkými smermi, pohľady z jednotlivých strán, z kamery atď. V tomto prípade odporúčam používať klávesové skratky. Po rozkliknutí položky view sú napísané hneď vedľa daného príkazu. Selectom označujeme a v Object manipulujeme s objektmi. Rozoberať všetky funkcie je na začiatok zbytočné, avšak v iných článkoch sa k nim postupne dostaneme. Všimneme si, že sa nachádzame v Object mode. Ten slúži iba na základné zmeny. Niektoré z nich sme si spomenuli vyššie v článku. V tejto časti článku nebudeme používať iný mód, takže môžme pokračovať ďalej. Dostávame sa k zmene zobrazovania v 3D pohľade (zobrazenie textúry, obrysov, hraničnej plochy a základný priestor).

 

Pivot point

Pivot point slúži na nastavenie bodu, okolo ktorého budeme s objektmi rotovať alebo ich zväčšovať. Aj v tejto časti sa nachádza možnosť základných transformácií spolu s ich orientáciou.

Časová os

Spodná časť alebo timeline sa používa pri animáciách. Pohybuje pohľadom v čase po jednotlivých snímkach. Presnejšie sa tejto časti budeme venovať v jednej z ďalších častí článku.

 

Pravá lišta – Outliner

Dostávame sa na poslednú a teda pravú lištu. Outliner zobrazuje všetky objekty na scéne – kamery, osvetlenie, armatúru a pod. Všetko, čo môžeme pridávať cez položku add. Pri zložitejších projektoch môžeme vypnúť jednotlivé zobrazovania kliknutím na oko, obmedziť vybratie vo viewporte alebo znázornenie vo výslednom renderingu.

Vlastnosti – Properties

Properties panel obsahuje množstvo nastavení 3D sveta, objektov, textúr, modifikátorov, častíc … Niektoré základné zložky tohto panelu si ešte ukážeme v tejto sérií článkov. Úvodný pohľad na pracovné prostedie tohto programu máme za sebou, nabudúce sa v ňom začneme učiť zaujímavejšie veci.

Pre pokračovanie tejto série kliknite tu: Blender pre začiatočníkov – 2.časť

Autor:  Matej Meško