Znak @ alebo zavináč

Zavináč ako nezastupiteľný znak v počítačovom svete.

0
27249
Znak @ alebo zavináč

Znak, ktorému na Slovensku hovoríme zavináč, nie je výmyslom modernej výpočtovej techniky. Tento zaujímavý znak sa objavil už omnoho skôr než prvé počítače, či zavinutý sleď so zeleninou v kyslom náleve.

Pozrite si ako sa píše zavináč

Aj keď presný dátum jeho vzniku nie je známy, niektorí sa zhodujú, že ho poznali už v 6., alebo 7. storočí. Iní tvrdia, že sa objavil až v 12. storočí. Možné však je, že znak má staršie korene, v 12. storočí sa však začal opäť používať. Znak @ vraj vznikol ako ligatúra dvoch písmen: a a z latinskej predložky „ad“, ktorá znamená pri, k, proti. Okrúhle ťahy písmen a a d sa spojili, horný výbežok (ascender) písmena d sa výrazne zväčšil a zahol doľava. Znak „at“ bol takisto nájdený v talianskej obchodnej dokumentácii z roku 1536. Na anglosaskom území sa „obchodnícke at“ používalo v zmysle uvádzania ceny alebo hodnoty za jednotlivý výrobok (at price of … [each]), napríklad: 3 sudy @ 0. V Španielsku a taktiež v Portugalsku poznáme tento znak ako „arroba“, ktorý označuje mernú jednotku hmotnosti (11,502 kg) a používa sa predovšetkým vo vinohradníctve. Názov vraj pochádza z arabského slova „al-roube“, čo znamená štvrtina. Takže arroba znamená štvrtinu nejakej väčšej jednotky. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa tento znak začal používať v počítačovom programovaní a ako znak v e-mailových adresách, ktorý oddeľuje meno majiteľa adresy od internetovej domény.

Znak sa v e-mailových adresách vypisuje bez medzier. Ak však názov e-mailovej adresy vypisujeme ako informáciu, napríklad na vizitkách či iných informačných materiáloch, odporúča sa, aby sa znak @ zapísal s malými medzerami pred a za ním. Tieto medzery sú v InDesigne označované ako „hair space“. Vložíte ich kliknutím na Type v hornom menu > Insert White Space > Hair Space. Takisto by mala základná spodná línia zavináča ležať v základnej línii s ostatnými písmenami, čiže spodná časť zaoblenej línie, ktorá znak obklopuje, leží pod úrovňou základnej čiary. Správny a nesprávny tvar zápisu e-mailovej adresy vidno na nasledujúcom obrázku.

Je zaujímavé, že niektoré písma v programoch na editovanie textu automaticky vypisujú zavináče z estetického hľadiska správne, t.j. na základnej línii, aj keď bez želaných medzier. Tieto treba upraviť ručne. Mini prehľad ukážok e-mailových adries vypísaných niektorými serifovými a bezserifovými písmami:

Ako zaujímavosť ešte uvediem niektoré medzinárodné pomenovania tohto znaku, ktoré vychádzaju zo zoológie. Tak napríklad v Holansku zavináča volajú „opičí chvost˝, v Rusku je to „psíček“, vo Fínsku „sloní chobot“ alebo v Taliansku „slimák“.

Pozrite si ako sa píše zavináč

Ako budete zavináče v texte, ktorý editujete, používať vy, je už len otázkou vašej pedantnosti.

Autor: Placka